ФОРД ФИЕСТА

Начална цена: 122.40 лв. Покажи в Euro

Населено място: ДЕВНЯ
Тип: Автомобили

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Срок: от 20.10.2018 до 20.11.2018
Обявяване на: 21.11.2018 14:30
Публикуванa на: 09.10.2018 16:48

Сканирани обявления:
Файл 1

Описание

Изпълнително дело №: 20117110400314 Изходящ №: 23390 / 10.09.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  20.10.2018 г. до 20.11.2018 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 20.11.2018 г., на следните МПС, собственост на длъжника по делото ТОНИ ЕООД, в полза на ПЛАМ - ТРАНС ЕООД по изп.дело № 20117110400314 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ МЕРЦЕДЕС С РЕГ. № В 1856 РК, ЦВЯТ СИН. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на  892,80 /осемстотин деветдесет и два лева и осемдесет ст./ лева. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ДАФ 45130 С РЕГ. № В 1779 КН, ЦВЯТ БЯЛ/СИН. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на  1 533,60 /хиляда петстотин тридесет и три лева и шестдесет ст./ лева. ЛЕК АВТОМОБИЛ ФОРД ФИЕСТА С РЕГ. № В 9196 КТ, ЦВЯТ ЧЕРЕН. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на 122,40 /сто двадесет и два лева и четиридесет ст./ лева. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ПЕЖО БОКСЕР 350 С РЕГ. № В 9975 КС, ЦВЯТ БЯЛ. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на  547,20 /петстотин четиридесет и седем лева и двадесет ст./ лева. Върху МПС има наложени запори по изпълнителното дело. МПС се продават поотделно !!! Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , всеки присъствен ден от  20.10.2018 г. до 20.11.2018 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат МПС могат да сторят това от  20.10.2018 г. до 20.11.2018 г.,  по местонахождение на МПС. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20117110400314. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  20.10.2018 г. до 20.11.2018 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 21.11.2018 г. от 14.30 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на МПС.

ЧСИ

Име: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Служебен номер: 711
Телефон: 052 645900
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, ул. Ангел Кънчев No19, ет.3, ап.1
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за МПС на Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3484
  • Продажба на МПС: 139
  • Продажба на имущество: 310