ДАФ

Начална цена: 21200.00 лв. Покажи в Euro

Населено място: ПРОВАДИЯ
Тип: Камиони

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Срок: от 22.10.2018 до 22.11.2018
Обявяване на: 23.11.2018 14:40
Публикуванa на: 09.10.2018 16:49

Сканирани обявления:
Файл 1

Описание

Изпълнително дело №: 20157110400286 Изходящ №: 25536 / 05.10.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  22.10.2018 г. до 22.11.2018 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 22.11.2018 г., на следното МПС, собственост на длъжника по делото НИКИТА ТРАНС ЕООД, в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД по изп.дело № 20157110400286 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: ВЛЕКАЧ ДАФ, МОДЕЛ FT85CF380, С РЕГ. № В 2215 РК, ДВИГАТЕЛ № Т53497, РАМА XLRTE85XC0E523336, ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО 25.04.2000 Г., УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 004345108/10.09.2010 Г. и ПОЛУРЕМАРКЕ ФРЬОФ, МОДЕЛ ЕТ32Р37С, РЕГ. № В 7594 ЕК, РАМА 9FRWADBA3XS315401, ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО 01.01.1999 Г., УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 003688878/16.06.2009 Г. Върху МПС има учреден особен залог в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД и има наложени запори по изпълнителното дело. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  21 200.00 лв. (двадесет и една хиляди и двеста) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , всеки присъствен ден от  22.10.2018 г. до 22.11.2018 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат МПС могат да сторят това от  22.10.2018 г. до 22.11.2018 г.,  след предварителна уговорка. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, IBAN BG34 UNCR 7000 1520 1276 83, BIC код UNCRBGSF, по изп.дело 20157110400286. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ ,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  22.10.2018 г. до 22.11.2018 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 23.11.2018 г. от 14.40 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на МПСД.

ЧСИ

Име: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Служебен номер: 711
Телефон: 052 645900
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, ул. Ангел Кънчев No19, ет.3, ап.1
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за МПС на Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3484
  • Продажба на МПС: 139
  • Продажба на имущество: 310