4. Сеялка марка „Sola, модел Prosem К 600/8, peг. № С 04920А

Начална цена: 26299.00 лв. Покажи в Euro

Населено място: Черковица
Тип: Селскостопански

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 31.07.2019 09:00
Публикуванa на: 10.06.2019 16:09

Сканирани обявления:
Файл 1

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е по изп.дело № 1197/ 2018 г. с Изх. № 23547/ 10.06.2019г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 30.06.2019г. до 17.00 часа на 30.07.2019г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, в град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25, ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следното движимо имущество, собственост на „АГРОЛОГИСТИКА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Румен Александров Кирилов, а именно: 1. Колесен трактор марка „Fendt", модел 516 Vario, peг. № С 10669 рама №416211049, двиг. № 11397626 Наименование: колесен трактор марка „Fendt", модел 516 Vario. Предназначение: за операции по основна обработка на почвата, сеитба, прибиране на селскостопански култури и транспортни работи с прикачени машини. Година на въвеждане в експлоатация: 2015. Техническа характеристика: двигател: 124.26 kW. обем 4038 cm3: задвижване: 4x4; продължителност на експлоатация: 3313 моточаса; максимална маса: 5650 kg; цвят: зелен. Техническо състояние: Тракторът е регистриран в КТИ е и в експлоатация. Общият му външен вид и техническо състояние са добри. - при първоначална цена – 85 870 лева без ДДС 2. Адаптер за царевица марка Oros, модел Cornado 12 , peг. № С 04915 А рама №2015014606 Наименование: дванадесет редов адаптер марка Oros, модел Cornado 12. Предназначение: за прибиране на царевица Година на производство: 2015 г. Година на първоначална регистрация: 2015 год. Техническо състояние: Адаптерът е регистриран в КТИ и е минал годишен технически преглед. Общият му външен вид и техническо състояние са добри. - при първоначална цена – 33 329 лева без ДДС 3. Тороразпръсквачка марка „Rauch", марка Axis 50.1 W, peг. № С 04916 А рама № 36773 Наименование: торачка навесна, марка „Rauch", модел Axis 50.1 W. Предназначение: за торене с минерални торове. Година на проиводство: 2014. Година на въвеждане в експлоатация: 2015. Техническо състояние: Торачката е регистрирана в КТИ е и в експлоатация. Общият й външен вид и техническо състояние са добри. - при първоначална цена – 17 412 лева без ДДС 4. Сеялка марка „Sola, модел Prosem К 600/8, peг. № С 04920А рама № 54661 Наименование: сеялка прикачна марка „Sola", модел Prosem К 600/8. Предназначение: за точна сеитба на окопни култури. Година на въвеждане в експлоатация: 2013. Техническа характеристика: работна ширина: 6 м; ширина на междуредията: 33 см - 80 cm; брой редове: 8 ш; тегло на сеялката: 1300 kg цвят: червен. Техническо състояние: Сеялката е регистрирана в КТИ е и в експлоатация. Общият й външен вид и техническо състояние са добри. при първоначална цена – 26 299 лева без ДДС „АГРОЛОГИСТИКА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, е регистриран по ЗДДС и върху цената на мпс, се дължи ДДС. Тежести за движимите вещи: Наложен запор върху мпс в ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ гр.София по изп.дело № 20188150401197/18г.; Договор за залог Вписване №2015112601120, в полза на „ОББ“ АД Договор за залог Вписване №2015112601191, в полза на „ОББ“ АД Договор за залог Вписване №2016010800926, в полза на „ОББ“ АД Договор за залог Вписване №2016112302784, в полза на „ВИТАГРЕЙН БГ“ АД; Интересуващите се от моторните превозни средства могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от моторните превозни средства. Всички желаещи да прегледат МПС могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч., в Стопански двор с.Черковица, обл.Плевен, при управителя Румен Кирилов. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20188150401197. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 31.07.2019 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 10.06.2019г. Частен съдебен изпълнител: .............................

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за МПС на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3845
  • Продажба на МПС: 176
  • Продажба на имущество: 294