ЕДНОБАНДАЖЕН ВАЛЯК

Начална цена: 40500.00 лв. Покажи в Euro

Населено място: Аспарухово
Тип: Строителни

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Срок: от 29.07.2019 до 29.08.2019
Обявяване на: 30.08.2019 14:20
Публикуванa на: 25.07.2019 14:05

Сканирани обявления:
Файл 1

Описание

Изпълнително дело №: 20147110400560 Изходящ №: 19105 / 23.07.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  29.07.2019 г. до 29.08.2019 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 29.08.2019 г., на следната движима вещ, собственост на длъжника по делото ЕЛКОТРАНС ООД, в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД по изп.дело № 20147110400560 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Еднобандажен валяк марка ATLAS модел AW 1140, двигател Perkins 1140C – E44TA, 142 к.с., сериен номер 26004110103261B1, двигател номер R008V227033M, с рег. № В 04539, с дата на първа регистрация 08.10.2008 г. и година на производство – 2007 г. Върху вещта има учреден особен залог в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД и има наложени запори по изпълнителното дело. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на 40 500,00 /четиридесет хиляди и петстотин/ лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , всеки присъствен ден от  29.07.2019 г. до 29.08.2019 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат вещта могат да сторят това от  29.07.2019 г. до 29.08.2019 г.,  след предварителна уговорка. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, IBAN BG23 BPBI 7945 1064 2616 03, BIC код BPBIBGSF, по изп.дело 20147110400560. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ ,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  29.07.2019 г. до 29.08.2019 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 30.08.2019 г. от 14.20 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на вещта.

ЧСИ

Име: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Служебен номер: 711
Телефон: 052 645900
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, бул. Владислав Варненчик № 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за МПС на Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3427
  • Продажба на МПС: 226
  • Продажба на имущество: 343