АВТОБУС ТЕМЗА

Начална цена: 18000.00 лв. Покажи в Euro

Населено място: ПРОВАДИЯ
Тип: Бусове

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Срок: от 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 25.10.2019 14:00
Публикуванa на: 09.09.2019 14:18

Сканирани обявления:
Файл 1

Описание

Изпълнително дело №: 20197110400422 Изходящ №: 20866 / 12.08.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  24.09.2019 г. до 24.10.2019 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 24.10.2019 г., на следните движими вещи, собственост на длъжника по делото ТРАНСОЙЛ АД, в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД по изп.дело № 20197110400422 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: АВТОБУС, марка МЕРЦЕДЕС, модел 412 Д СПРИНТЕР, рег. № В 3074 ВВ, рама № WDB904463P726358, двигател № 60298000121995, цвят бял, На осн. чл. 494, ал. 2 вр. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на  13 500,00 /тринадесет хиляди и петстотин/ лева. АВТОБУС, марка ПЕЖО, модел КАРСАН, рег. № В 9683 ВВ, рама № NLNOP240102439122, двигател № DD11789, цвят бял, места 8+1, гориво – дизел, На осн. чл. 494, ал. 2 вр. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на  4 500,00 /четири хиляди и петстотин/ лева. АВТОБУС, марка TEMSA, модел БГ 124 Н, рама № NLTBG824E01300028, с рег. № ЕН 9068 КА, цвят бял, места 28+1, гориво – дизел . На осн. чл. 494, ал. 2 вр. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на  18 000,00 /осемнадесет хиляди/ лева. Описаните по-горе МПС са предмет на особен залог в полза на взискателя ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД. МПС се продават поотделно !!! Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , всеки присъствен ден от  24.09.2019 г. до 24.10.2019 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  24.09.2019 г. до 24.10.2019 г.,  по местонахождение на МПС. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20197110400422. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ ,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  24.09.2019 г. до 24.10.2019 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 25.10.2019 г. от 14.00 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

ЧСИ

Име: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Служебен номер: 711
Телефон: 052 645900
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, бул. Владислав Варненчик № 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за МПС на Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3659
  • Продажба на МПС: 249
  • Продажба на имущество: 295