2. Мерцедес 312 Д

Начална цена: 3250.80 лв. Покажи в Euro

Населено място: РУСЕ
Тип: Бусове
Дата на регистрация: 20.05.1997

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Иван Иванов Хаджииванов
Срок: от 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 24.04.2020 09:00
Публикуванa на: 09.03.2020 16:34

Сканирани обявления:
Файл 1

Описание

Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че от 23.03.2020 г. до 23.04.2020 г. по изпълнително дело № 20188320402583 ще се проведе нова публична продан на следните МПС, собственост на „РЕГИОНАЛЕН ДИСТРИБУТОР – РУСЕ”ЕООД, а именно: 1. Мерцедес ЦЛК 200, лек автомобил, рег.№ Р 2130 ВВ, първа рег. 24.05.1999г., бензин, тъмно син металик /предно пасажерско стъкло е счупено/ Начална цена, от която ще започне публичната продан: 1 425.60 лв. без ДДС 2. Мерцедес 312 Д, товарен автомобил, рег.№ Р 3627 ВМ, първа рег. 20.05.1997г., дизел, бял Начална цена, от която ще започне публичната продан: 3 250.80 лв. без ДДС Тежести върху вещите: особен залог и запор в полза на взискателя Експресбанк АД Желаещите да купят МПС могат да се явят в канцеларията на Частния съдебен изпълнител, гр. Русе, ул. "Г.С.Раковски" № 13, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена по сметка на съдебния изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в РЕГИСТРАТУРАТА НА РАЙОНЕН СЪД ГР. РУСЕ. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Банкова сметка за внасяне на задатък - ТБ "ПРОКРЕДИТ БАНК"-АД: BG 07 PRCB 92301013548321, BIC: PRCBBGSF. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.Участвалите в публичната продан в началото на работния ден, след изтичане на срока за подаване на наддавателните предложения, могат да се явят в СГРАДАТА НА РАЙОНЕН СЪД РУСЕ, зала в зависимост от съдебното разписание, за обявяване на купувача, предложил най-висока цена. При обявяването на купувача, всеки от явилите се и допуснати наддавачи може да предложи устно по-висока цена, като стъпката е в размер на един задатък, до изчерпване на предложенията. Купувачът е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. На осн. чл. 493, ал. 3 от ГПК след плащане на цената от наддавач, обявен за купувач, внесеният задатък се връща на наддавачите, които не са били обявени за купувачи.

ЧСИ

Име: Иван Иванов Хаджииванов
Служебен номер: 832
Телефон: 082 – 822498; 0 898 - 443 621
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска No44
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://hadjiivanov.com
Виж всички активни обяви за МПС на Иван Иванов Хаджииванов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38