ФОЛКСВАГЕН ТУАРЕГ

Начална цена: 2250.40 лв. Покажи в Euro

Населено място: ВАРНА
Тип: Джипове

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Срок: от 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 23.06.2020 11:40
Публикуванa на: 21.05.2020 08:31

Сканирани обявления:
Файл 1

Описание

Изпълнително дело №: 20147110400560 Изходящ №: 10120 / 19.05.2020 г. Íg*4a%u5Î 711020650585 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 22.05.2020 г. до 22.06.2020 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 23.06.2020 г., на следната движима вещ, собственост на длъжника по делото ЕН ДЖИ ЕЛ РИСАЙКЛИНГ ЕООД, в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АДпо изп.дело № 20147110400560 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Лек автомобил, марка VOLKSWAGEN, модел TOUAREG R5 TDI, С РЕГ. № В 5089 РР, НОМЕР НА ДВИГАТЕЛ BAC064861, РАМА № WVGZZZ7LZ6D018311, С ДАТА НА ПЪРВА РЕГИСТРАЦИЯ 05.10.2005 Г., ЦВЯТ – светло сив МЕТАЛИК, МЕСТА 4+1, ГОРИВО – ДИЗЕЛ. Върху вещта има учреден особен залог в полза на взискателя ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД и има наложени запори по изпълнителното дело. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на 2 250,40 /две хиляди двеста и петдесет лева и четиридесет ст./ лева. Интересуващите се от вещта могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА , всеки присъствен ден от 22.05.2020 г. до 22.06.2020 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат вещта могат да сторят това от 22.05.2020 г. до 22.06.2020 г.,  по местонахождение на вещта. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, IBAN BG23 BPBI 7945 1064 2616 03, BIC код BPBIBGSF, по изп.дело 20147110400560. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА ,  всеки делничен ден от понеделник до петък от 22.05.2020 г. до 22.06.2020 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За търговските дружества, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 23.06.2020 г. от 11.40 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА , в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на вещта.

ЧСИ

Име: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Служебен номер: 711
Телефон: 052 645900
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, бул. Владислав Варненчик № 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за МПС на Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 1240
  • Продажба на МПС: 188
  • Продажба на имущество: 114