ФОЛКСВАГЕН КАДДИ

Начална цена: 2583.20 лв. Покажи в Euro

Населено място: Дългопол
Тип: Автомобили

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Срок: от 25.05.2020 до 25.06.2020
Обявяване на: 26.06.2020 14:30
Публикуванa на: 21.05.2020 08:34

Сканирани обявления:
Файл 1

Описание

Изпълнително дело №: 20147110400560 Изходящ №: 10103 / 19.05.2020 г. Íg*4a%3EÎ 711020650519 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  25.05.2020 г. до 25.06.2020 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 25.06.2020 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ЕН ДЖИ ЕЛ РИСАЙКЛИНГ ЕООД, в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД по изп.дело № 20147110400560 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Лек автомобил марка Фолксваген модел Кадди комби 2.0 SDI, с рег. № В 5018 РР, номер на двигател BDJ065941, рама WV2ZZZ2KZ6X077281, с дата на първа регистрация 06.06.2006 г., цвят бял, места 6+1, гориво – дизел, обем на двигателя 1968 куб.см. Върху вещта има учреден особен залог в полза на взискателя ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД и има наложени запори по изпълнителното дело. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на 2 583,20 /две хиляди петстотин осемдесет и три лева и двадесет ст./ лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , всеки присъствен ден от  25.05.2020 г. до 25.06.2020 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  25.05.2020 г. до 25.06.2020 г.,  по местонахождение на вещта. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, IBAN BG23 BPBI 7945 1064 2616 03, BIC код BPBIBGSF, по изп.дело 20147110400560. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ ,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  25.05.2020 г. до 25.06.2020 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За търговските дружества, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 26.06.2020 г. от 14:30:00 частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

ЧСИ

Име: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Служебен номер: 711
Телефон: 052 645900
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, бул. Владислав Варненчик № 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за МПС на Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 1240
  • Продажба на МПС: 188
  • Продажба на имущество: 114