Производствено и технологично оборудване за производство на метални елементи

Начална цена: 1408.00 лв. Покажи в Euro

Тип имущество: Други вещи
Тип на търга: Публична продан

Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
ЧСИ: Ирина Станева Христова
Срок: от 02.10.2017 до 02.11.2017
Обявяване на: 03.11.2017 09:00
Публикувана на: 13.09.2017 11:01

Сканирани обявления:
Обявление 1

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 ГПК от 02.10.2017г.-до 02.11.2017г. ще се проведе НОВА ПЪРВА публична продан след определяне на нова начална цена по изп. дело №.№.2011878040536,в сградата на РС-Ямбол, като на 03.11.2017г. в 9.00ч. ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на движими вещи с цел удовлетворяване вземането на „ТОМЕКО”ООД,а именно: Производствено и технологично оборудване за производство на метални елементи, състоящо се от: 1бр.зиг-заг машина F120 при цена 128лв./залог/ 1бр.занитваща машина DL standart- при цена 38,40лв./залог/ 1бр.тръбоид за огъване хидравличен- при цена 57,60лв./залог/ 1бр.камера за сушене с ел.табло при цена 768лв. 5бр. хидравличен абкант-при цена 416лв.за брой /два броя със залог/ Вещите са собственост на „Валентин Василев-Гери, намират се в бивша тяхна производствена сграда в с.Кукорево, общ.Тунджа. Книжата за проданта се намират в деловодството на Районен съд-Ямбол-стая 108 и в кантората на ЧСИ . За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в „Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000.Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик в деловодството на ДСИ при Районен съд-Ямбол-стая 105,което се отразява във входящия регистър.Направените предложения под оценката са недействителни .Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-02.11.2017г.-17,00ч. Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ стая 105 при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете Гр.Ямбол, 13.09.2017гс. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

ЧСИ

Име: Ирина Станева Христова
Служебен номер: 878
Телефон: 046 - 623003
E-mail: [email protected]
Адрес: Ямбол, ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 5, ЕТ. 3
Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имущество на Ирина Станева Христова

Актуални обяви