ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Начална цена: 2210.00 лв. Покажи в Euro

Тип имущество: Други вещи
Тип на търга: Явен търг

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Дата на търга: 20.04.2018 14:00
Публикувана на: 21.03.2018 22:00

Сканирани обявления:
Обявление 1

Описание

Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 481 от ГПК, по искане на взискателя КООПЕРАЦИЯ ТПК ХЕМУС е насрочен ЯВЕН ТЪРГ С УСТНО НАДДАВАНЕ, който ще се проведе на 20.04.2018г., в 14:00ч., по местонахождение на вещите в гр. София, бул. „Рожен“ № 18 на следните движими вещи, собственост на длъжника по делото ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА БОГДАНОВА, а именно: 1. Термолепяща машина. Цена, от която ще започне наддаването – 2210лв. 2. Офсетова машина „Dominant”. Цена, от която ще започне наддаването – 600лв. 3. Нож „Omac“. Цена, от която ще започне наддаването – 1955лв. 4. Копирама „Beltron” с 10 броя регали. Цена, от която ще започне наддаването – 2800лв. 5. Монтажна маса. Цена, от която ще започне наддаването – 400лв. 6. Офсетова машина „Hаidelberg”. Цена, от която ще започне наддаването – 500лв. 7. Сгъвачна машина „Poligraph”. Цена, от която ще започне наддаването – 150лв. 8. Машина за пробиване и телбодиране Цена, от която ще започне наддаването – 765лв. Посочените цени, от които ще започне наддаването, са за един брой от дадения вид вещ и представляват 85 на сто от стойността на вещта, съгласно чл. 468, ал. 1 ГПК; Върху горепосочените вещи е наложен запор, с протокола за опис и оценка от 26.10.2017г. Интересуващите се от движимите вещи могат да ги прегледат на адреса, на който се намират същите, а именно – гр. София, Столична община, бул. „Рожен“ № 18, КООПЕРАЦИЯ ТПК ХЕМУС, след предварителна уговорка с назначения пазач Лазаринка Ефремова, тел: 0882 623 482. Явният търг с устно наддаване ще се проведе по местонахождение на вещите на адрес: гр. София, Столична община, бул. „Рожен“ № 18, КООПЕРАЦИЯ ТПК ХЕМУС. На основание чл. 481, ал. 5 от ГПК за участие в търга не се внася задатък. Търгът ще започне на 20.04.2018г., в 14:00ч. и ще завърши след предлагане на последната описана вещ. В присъствието на явилите се наддавачи, ще се състави протокол и обяви/ят купувача/купувачите по реда на чл. 481, ал. 9 от ГПК. Всеки желаещ да участва в търга следва да има предвид, че съгласно чл. 481, ал. 9 ГПК обявеният за купувач на процесна вещ наддавач, следва да заплати цената веднага и в брой. Заплащане с кредитни, дебитни или друг вид карти, както и с чекове или друг вид ценни книги не е възможно. Неплащането на предложената цена води до отстраняване на наддавача от по-нататъшно участие в търга. Всички заинтересовани от вещите лица, следва да имат предвид и, че на основание чл. 481, ал. 10 ГПК, ако на датата на търга с устно наддаване не са се явили наддавачи или началната цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебният изпълнител обявява проданта за нестанала, освобождава вещта/те и я/ги предава на длъжника.

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имущество на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви