Двустаен апартамент

Начална цена: 32016.00 лв. Покажи в EUR

65 кв.м., КАЗАНЛЪК
ул. "Свобода" № 11, ет.5, ап. 30

Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
ЧСИ: Гергана Димитрова Илчева
Срок: от 03.07.2017 до 03.08.2017
Обявяване на: 04.08.2017 10:00
Публикувана на: 29.05.2017 17:52
Резултат: Обявен купувач

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.504.47.6.30 (тридесет и пет хиляди сто шестдесет и седем, точка, петстотин и четири, точка, четиридесет и седем, точка, шест, точка, тридесет) гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД – 18 - 88/26.11.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в град Казанлък, п.к. 6100 (шест хиляди и сто), ул. „Свобода“ 11 (единадесет), ет. 5 (пет), ап. 30 (тридесет), намиращ се в сграда № 6 (шест), разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.504.47 (тридесет и пет хиляди сто шестдесет и седем, точка, петстотин и четири, точка, четиридесет и седем), с предназначение: жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1 (едно), с площ: 65.43 кв. м. (шестдесет и пет цяло четиридесет и три стотни квадратни метра), прилежащи части: избено помещение № 14 (четиринадесет), таванско помещение № 51 (петдесет и едно), 1.35 % (едно цяло тридесет и пет стотни процента) ид. части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: имот с № 35167.504.47.6.29, под обекта: 35167.504.47.6.24; над обекта: имот № 35167.504.47.6.36, а по нотариален акт представлява: ЖИЛИЩЕ /АПАРТАМЕНТ/ № 30 (тридесет), на V (пети) етаж, на жилищна сграда – ЕС, построен върху общинска земя, на ул. „Свобода“ № 11 (единадесет) по плана на град Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 65.43 кв. м. (шестдесет и пет цяло четиридесет и три стотни квадратни метра), заедно с принадлежащото Избено помещение № 44 (четиридесет и четири) с полезна площ от 2.11 кв. м. (две цяло единадесет стотни квадратни метра), Таванско помещение № 51 (петдесет и едно) с полезна площ от 2.30 кв. м. (две цяло и тридесет стотни квадратни метра) и 1.35 % (едно цяло тридесет и пет стотни процента) идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: от долу и горе – ведомствен апартамент на завод „Г. Кирков“, от страни – Георги Димов, при съседи на избеното помещение – ведомствен, и на таванското помещение – ведомствен.

ЧСИ

Име: Гергана Димитрова Илчева
Служебен номер: 765
Телефон: 042 - 250113
E-mail: [email protected]
Адрес: Стара Загора, ул. Поп Минчо Кънчев №71
Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Димитрова Илчева

Актуални обяви