Тристаен апартамент

Начална цена: 63750.00 лв. Покажи в EUR

92 кв.м., ПЛОВДИВ
ж.к."Ландос", ул."Крайречна" 4, бл.4050, вх.Б, ет.3,ап.24/7

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Константин Михайлов Павлов
Срок: от 12.09.2017 до 12.10.2017
Обявяване на: 13.10.2017 11:00
Публикувана на: 05.09.2017 15:09
Резултат: Нестанала. Спряна по молба на взискателя

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.525.3.1.39 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и пет, точка, три, точка, едно, точка, тридесет и девет/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-48 /03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК /без изменение/, с адрес на имота: в гр. Пловдив, п.к. 4000, ж.к "Ландос'', ул. ''Крайречна'' № 4 - четири, блок № 4050 - четири хиляди и петдесети, вход '' Б'' , етаж 3 - трети, ап. 24/7, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.525.3 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и пет, точка, три/, с предназначение на самостоятелния обект - жилище , апартамент, брой нива на обекта -1 /едно/, с посочена в документа площ от 91.69 кв.м /деветдесет и едно цяло и шестдесет и девет стотни квадратни метра/, с прилежащи части - изба № 7 и 1,587% - едно цяло петстотин осемдесет и седем хилядни процента идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху мястото, ниво 1, със съседни самостоятелни обекти в сградата: - на същия етаж - 56784.525.3.1.40 ,56784.525.3.1.65, под обекта - 56784.525.3.1.36, над обекта - 56784.525.3.1.42, Който апартамент има описание по нотариален акт за собственост 180, том 47 от 2005 г., както следва: АПАРТАМЕНТ, обозначен под № 24 -/двадесет и четири/ - строителна номереция и под № 7/ седем/ - входова номерация, находящ се в гр. Пловдив, ж.к 'Ландос'', ул ''Крайречна'' № 4 - четири, блок № 4050 - четири хиляди и петдесети , вход '' Б'', етаж 3 - трети, със застроена площ от 91,69 кв.м - деветдесет и едно цяло и шестдесет и девет стотни кв.м., състоящ се от три стаи, трапезария, готварна, при граници: ап. 23 на Чапъров, ап. 25 на Петкови, отгоре - ап. 34 на Станкова, ЗАЕДНО с прилежащото избено помещение № 7-седем, при граници - изба 6 на Лачкови, коридор и изба 8 на Петкови, КАКТО и 1, 587% - едно цяло петстотин осемдесет и седем хилядни процента идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху мястото .

ЧСИ

Име: Константин Михайлов Павлов
Служебен номер: 824
Телефон: 032 650 651, 0885 899 850, 0885 899 851
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, Кантора-бул. "Шести септември" 219, ет. 3-5, офис-ул. Йоаким Груев No41, ет.1, о
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://www.kpavlov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Константин Михайлов Павлов

Актуални обяви