Магазин

Начална цена: 400243.04 лв. Покажи в EUR

542 кв.м., КЪРДЖАЛИ
кв.”Възрожденци”, бл.58

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Росен Росенов Сираков
Срок: от 11.09.2017 до 11.10.2017
Обявяване на: 12.10.2017 09:05
Публикувана на: 05.09.2017 15:25
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

МАГАЗИН ЗА МЕБЕЛИ, представляващ обособен търговски обект, разположен в източната част на партера на жил.блок №58, кв.6, кв.”Възрожденци” в гр.Кърджали, с разгърната застроена площ 541.80 кв.м., съдържащ: 1/Търговска зала, изградена на три нива, свързани с общо стълбище с разгърната застроена площ 282.20 кв.м., от които на ниво -1.50 застроената търговска площ е 113.00 кв.м., на ниво 0.00 застроената търговска площ е 77.00 кв.м. и на ниво +1.50 застроената търговска площ е 92.20 кв.м.; 2/Складови площи, разположени на две нива с обща разгърната застроена площ 257.60 кв.м., от които на ниво -1.50 застроената складова площ е 147.10 кв.м. и съдържа пет склада, помещение за ел.табло, гардеробна, тоалетна, баня и умивалня, на ниво + 1.50 застроената складова площ е 110.50 кв.м. и съдържа осем складови помещения, който магазин заема средната източната част на строеж „СУПЕРМАРКЕТ”, целия с разгърната застроена площ 1404.50 кв.м., разположен в южната част на партера на сградата по проекта и одобрен през 1993г., ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и правото на строеж за втора зона на град Кърджали, при граници на магазина: горе-жилища, север-магазин за промишлени стоки на Григор Емилов, юг-кафе-интернет на Григор Емилов, запад - улица и стълбище за жилища към вход”В”, изток-бул.”Христо Ботев”. Описание на имота съгласно схема: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 40909.113.30.1.48 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, общ.Кърджали, обл.Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-66/18.10.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр.Кърджали, п.к. 6600, бл.58, ет.0, обект магазин. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлени имоти с идентификатори 40909.113.30, 40909.113.33 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 40909.113.30. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност. Брой нива на обекта:1. Посочена в документа площ: 282.20 кв.м. Прилежащи части: складови площи с обща разгърната застроена площ 257.60 кв.м., идеални части от общите части на сградата и право на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 40909.113.30.1.51, 40909.113.30.1.65, 40909.113.30.1.49, 40909.113.30.1.59, 40909.113.30.1.52. Под обекта: няма. Над обекта: 40909.113.30.1.31, 40909.113.30.1.29, 40909.113.30.1.19, 40909.113.30.1.28.

ЧСИ

Име: Росен Росенов Сираков
Служебен номер: 812
Телефон: 0361 – 62112; 0 886 - 560 860
E-mail: [email protected]
Адрес: Кърджали, бул. България No47,ет.4,офис 39
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://www.rosen-sirakov.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Росен Росенов Сираков

Актуални обяви