Магазин

Начална цена: 27255.60 лв. Покажи в EUR

165 кв.м., КЪРДЖАЛИ
кв.”ВЪЗРОЖДЕНЦИ”, до бл.18

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Росен Росенов Сираков
Срок: от 11.09.2017 до 11.10.2017
Обявяване на: 12.10.2017 09:40
Публикувана на: 05.09.2017 15:41
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС „ПАНОРАМА” в парцел V /пет/ в кв. 20 /двадесет/ в ж.к. „Възрожденци” гр. Кърджали, представляващ едноетажна масивна сглобяема сграда, изградена върху общинска земя през 1994г. с обща застроена площ 164,50 кв.м./сто шестдесет и четири квадратни метра и петдесет квадратни сантиметра/; ПО СХЕМА с идентификатор на сградата 40909.115.149.1 по кадастралната карта на гр.Кърджали. Адрес на имота: гр.Кърджали. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 40909.115.149, Предназначение: Сграда за търговия, Брой етажи: 1, Застроена площ: 176,00 кв.м., съдържащ два обособени търговски обекта: 1. МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, заемащ северозападната част на сградата със застроена площ 93,70 кв.м. /деветдесет и три квадратни метра и седемдесет квадратни сантиметра/ състоящ се от търговска зала и два склада. ПО СХЕМА с идентификатор на самостоятелния обект 40909.115.149.1.1 по кадастралната карта на гр.Кърджали. Адрес на имота: гр.Кърджали, ет.1, обект: магазин, Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 40909.115.149, Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, Брой нива на обекта: 1, Площ по документ: 93,70 кв.м., Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 40909.115.149.1.2 , Под обекта: няма, Над обекта: няма. Стар идентификатор: 40909.115.99.1.1 2. КАФЕ-ЕСПРЕСО, заемащ югозападната част на сградата със застроена площ 71,80 кв.м. /седемдесет и един квадратни метра и осемдесет квадратни сантиметра/, състоящо се от зала за консумация, мокър бюфет, умивалня, подготвителна, склад и сервизно помещение, при граници на имота: северозапад – жил. бл.№18 /осемнадесет/; югоизток – жил.блок №18а /осемнадесет а/; югозапад – жил.блок №17 /седемнадесет/. ПО СХЕМА с идентификатор на самостоятелния обект 40909.115.149.1.2 по кадастралната карта на гр.Кърджали. Адрес на имота: гр.Кърджали, ет.1, обект: кафе-еспресо. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 40909.115.149. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, Брой нива на обекта: 1, Площ по документ: 71.80 кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 40909.115.149.1.1 , Под обекта: няма, Над обекта: няма. Стар идентификатор: 40909.115.99.1.2

ЧСИ

Име: Росен Росенов Сираков
Служебен номер: 812
Телефон: 0361 – 62112; 0 886 - 560 860
E-mail: [email protected]
Адрес: Кърджали, бул. България No47,ет.4,офис 39
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://www.rosen-sirakov.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Росен Росенов Сираков

Актуални обяви