Земеделска земя

Начална цена: 19238.40 лв. Покажи в EUR

1231 кв.м., Балабаново
местността "Чукур Тарле"

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Росен Росенов Сираков
Срок: от 11.09.2017 до 11.10.2017
Обявяване на: 12.10.2017 11:10
Публикувана на: 05.09.2017 15:56
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/4 /една четвърт/ ид.части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 001119 /нула, нула, хиляда сто и деветнадесет/ по картата на възстановената собственост на землището на с.Балабаново, общ.Момчилград, обл.Кърджали, местността "Чукур Тарле", целият с площ 4.924 /четири цяло деветстотин двадесет и четири хилядни/ дка, представляващ НИВА, при граници: поземлен имот № 001104, представляващ пасище, мера, записана на община Момчилград; поземлен имот № 000300, представляващ път I клас, записан на Държавата; поземлен имот № 001013, представляващ нива, записана на Азис Хасанов Селимов.

ЧСИ

Име: Росен Росенов Сираков
Служебен номер: 812
Телефон: 0361 – 62112; 0 886 - 560 860
E-mail: [email protected]
Адрес: Кърджали, бул. България No47,ет.4,офис 39
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://www.rosen-sirakov.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Росен Росенов Сираков

Актуални обяви