Парцел

Начална цена: 18000.00 лв. Покажи в EUR

4380 кв.м., РУСЕ
местност ХРИСТО МАКЕДОНСКИ

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Иван Иванов Хаджииванов
Срок: от 09.10.2017 до 09.11.2017
Обявяване на: 10.11.2017 09:00
Публикувана на: 11.09.2017 04:51
Резултат: Станала

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.15.89 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, петнадесет, точка, осемдесет и девет/; адрес на имота: гр. Русе, местност ХРИСТО МАКЕДОНСКИ; площ: 4378 кв.м. /четири хиляди триста седемдесет и осем квадратни метра/; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ); стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 015089, при съседи: 63427.15.87, 63427.15.713, 63427.15.84, 63427.15.345, 63427.15.427, 63427.15.542, 63427.15.543, 63427.15.90, 63427.15.88, А по документ за собственост имотът представлява: ЛОЗЕ с площ от 4.380 дка /четири декара триста и осемдесет квадратни метра/, шеста категория, представляващо ИМОТ № 015089 /петнадесет хиляди осемдесет и девет/, парцел 89 /осемдесет и девет/, масив 15 /петнадесет/, ЕКАТТЕ 63427, в местността КРЪСТА, в землището на гр. Русе. Начална цена, от която да започне проданта 18 000 лв.

ЧСИ

Име: Иван Иванов Хаджииванов
Служебен номер: 832
Телефон: 082 – 822498; 0 898 - 443 621
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска No44
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Иван Иванов Хаджииванов

Актуални обяви