Търговски имот

Начална цена: 25500.00 лв. Покажи в EUR

78 кв.м., РАЗГРАД
гр.Разград, общ.Разград, обл.Разград, ул.Трапезица №7

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Деян Петков Драганов
Срок: от 18.09.2017 до 18.10.2017
Обявяване на: 19.10.2017 10:15
Публикувана на: 11.09.2017 08:38
Резултат: Станала

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ТЪГОВСКИ ОБЕКТ №1/едно/ представляващ ЗАЛА ЗА КОМПЮТЪРНИ ИГРИ С КАФЕ, разположен в югозападната част на партерния етаж на ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА с идентификатор 61710.505.4677.2 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка четири хиляди шестстотин седемдесет и седем точка две/, построена в южната част на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61710.505.4677/шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка четири хиляди шестстотин седемдесет и седем/, находящ се в град Разград, община Разград, област Разград, улица Трапезица №7/седем/, неурегулиран от 535 кв.м./петстотин тридесет и пет квадратни метра/, урегулиран от 550 кв.м./петстотин и петдесет квадратни метра/, с неуредени сметки по регулация за 15 кв.м./петнадесет квадратни метра/, при граници на целия поземлен имот: улица"Трапезица", улица "Грънчарска", парцел II-2133, парцел IV-2134, търговския обект е със застроена площ от 67.14 кв.м./шестдесет и седем цяло и четиринадесет стотни квадратни метра/ и застроен обем от 228.28 куб.м./двеста двадесет и осем цяло и двадесет и осем стотни кубични метра/, състоящ се от мокър бюфет и санитарен възел, ведно с 20 %/двадесет процента/ идеални части от общите части на сградата, в която се намира обекта и съответният процент идеални части от правото на строеж върху дворното място върху, което е построена сградата-само върху площа, върху която е построен този обект, при граници на същия: изток-търговски обект №2, запад-дворно място и парцел II-2133, север-търговски обект, юг-парцел IV-2134, ведно с прилежащия му СУТЕРЕН, разположен в югозападната част на ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА с идентификатор 61710.505.4677.2 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка четири хиляди шестстотин седемдесет и седем точка две/, със застроена площ от 77.74 кв.м./седемдесет и седем цяло и седемдесет и четири стотни квадратни метра/ и застроен обем от 209.90 куб.м./двеста и девет цяло и деветдесет стотни кубични метра/ ведно с 19%/деветнадесет процента/ идеални части от общите части на сградата, в която се намира обекта и съответния процент идеални части от правото на строеж върху дворното място, върху което е построена същата-само върху площа, върху която се намира този обект, при граници на същия: изток-улица "Трапезица", запад-дворно място и парцел II-2133, север-сутерен, юг-парцел IV-2134, над обекта ТЪГОВСКИ ОБЕКТ №1/едно/- ЗАЛА ЗА КОМПЮТЪРНИ ИГРИ С КАФЕ;.

ЧСИ

Име: Деян Петков Драганов
Служебен номер: 762
Телефон: 084 621042
E-mail: [email protected]
Адрес: Разград, ул.Цар Асен №10, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Деян Петков Драганов

Актуални обяви