Търговски имот

Начална цена: 6080.00 лв. Покажи в EUR

45 кв.м., РАЗГРАД
гр.Разград, ул.Юмрукчал №19

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Деян Петков Драганов
Срок: от 18.09.2017 до 18.10.2017
Обявяване на: 19.10.2017 10:00
Публикувана на: 11.09.2017 09:11
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

6.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 61710.504.20.1.6 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет точка едно точка шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със заповед РД-18-37/10.03.2008г. на ИД на АГКК, с площ от 45 кв.м., с административен адрес: гр.Разград, ул.Юмрукчал №19 , ет.0, обект 6, разположен в сграда №1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61710.504.20 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет/ при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 61710.504.20.1.5, под обекта - няма, над обекта - 61710.504.20.1.7, 61710.504.20.1.8 и 61710.504.20.1.9, ведно със съответния процент идеални части от правото на строеж върху терена-общинска собственост и от общите части на сградата.

ЧСИ

Име: Деян Петков Драганов
Служебен номер: 762
Телефон: 084 621042
E-mail: [email protected]
Адрес: Разград, ул.Цар Асен №10, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Деян Петков Драганов

Актуални обяви