Двустаен апартамент

Начална цена: 10037.50 лв. Покажи в EUR

73 кв.м., СТАРА ЗАГОРА
ул. "Стефан Стамболов" № 8, ет. 4, ап. 8

Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
ЧСИ: Гергана Димитрова Илчева
Срок: от 02.10.2017 до 02.11.2017
Обявяване на: 03.11.2017 09:00
Публикувана на: 11.09.2017 09:28
Резултат: Нестанала. Спряна по молба на взискателя

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/6 (една шеста) идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 68850.505.180.8.27 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и пет, точка, сто и осемдесет, точка, осем, точка, двадесет и седем), съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ от 24.06.2014 год. на самостоятелен обект в сграда по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-51/24.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: гр. Стара Загора, п.к. 6000 (шест хиляди) ул. „Стефан Стамболов“ № 8 (осем), ет. 4 (четири), ап. 8 (осем), като самостоятелния обект се намира в сграда № 8 (осем), разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.505.180 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и пет, точка, сто осемдесет), с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1 (едно), с посочена в документа площ: 73.00 кв.м. (седемдесет и три квадратни метра), прилежащи части: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68850.505.180.8.28 и 68850.505.180.8.26, под обекта: 68850.505.108.8.20, над обекта: 68850.505.180.8.34. Началната цена, от която ще започне публичната продан за продаваемата идеална част от описания недвижим имот е в размер на 10 037, 50 лв. (десет хиляди тридесет и седем лева и петдесет стотинки).

ЧСИ

Име: Гергана Димитрова Илчева
Служебен номер: 765
Телефон: 042 - 250113
E-mail: [email protected]
Адрес: Стара Загора, ул. Поп Минчо Кънчев №71
Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Димитрова Илчева

Актуални обяви