Производствен имот

Начална цена: 247980.00 лв. Покажи в EUR

23128 кв.м., Лиляче

Окръжен съд: Окръжен съд Враца
ЧСИ: Георги Нацков Борисов
Срок: от 17.09.2017 до 17.10.2017
Обявяване на: 18.10.2017 13:30
Публикувана на: 11.09.2017 11:32
Резултат: Станала

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот №201001, с площ от 23,128дка., ІХ-та категория, находящ се в местността „Край село” по плана на с.Лиляче , общ.Враца, ведно с находящите се в имота 9 бр. сгради: №02-ОВЧАРНИК с площ от 1229 кв.м., №04-СГРАДА С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ с площ от 198 кв.м., №05-СГРАДА С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ с площ от 197 кв.м., №06-СГРАДА С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ с площ от 479 кв.м., №07-СГРАДА С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ с площ от 126 кв.м., №08-СГРАДА С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ с площ от 82 кв.м., №09-ОВЧАРНИК с площ от 1110 кв.м., №10-СГРАДА С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ с площ от 385 кв.м., №11-ОВЧАРНИК с площ от 1356 кв.м., при граници и съседи на имота: 000176-полски път, 000151-населено място, 000177-пасище,мера, а по доказателствен материал: ИМОТ №201001, парцел 1, масив 201 – стопански двор с площ от 23127 кв.м., IX категория, местност „Край село”, при граници и съседи: имот №000176 – полски път на Община – Враца, имот№000151 – населено място на с.Лиляче, имот №000177 – пасище, мера на Община – Враца в землището на с.Лиляче, заедно с изградената ел. Мрежа за ниско напрежение, разположените в имота сгради: 1.овчарник с площ от 1229 кв.м; 2. овчарник с площ от 1356 кв.м.; 3. овчарник с площ от 1110кв.м.; 4. доилна зала с площ от 479 кв.м., с навеси към същата сграда с площ от 400 кв.м; 5.стопанска постройка – кантар с площ от 81кв.м. по договор за покупко-продажба на недвижими имоти от 09.12.1994г., вписан в Служба по вписванията том VІІ – 171 от 10.11.2004г., Вх. Рег. №4996, а по скица №ФО 1258/22.01.2005г. на ОСЗГ – гр.Враца – 28кв.м.; 6.навес за хранене с площ 413кв.м; 7.склад с площ от 127кв.м.

ЧСИ

Име: Георги Нацков Борисов
Служебен номер: 722
Телефон: 092 - 620996
E-mail: [email protected]
Адрес: Враца, бул. Христо Ботев №2, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Враца
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Нацков Борисов

Актуални обяви