Офис

Начална цена: 27000.00 лв. Покажи в EUR

26 кв.м., СИЛИСТРА

Окръжен съд: Окръжен съд Силистра
ЧСИ: Ервин Шукрю Юсеин
Срок: от 12.09.2017 до 12.10.2017
Обявяване на: 13.10.2017 10:30
Публикувана на: 11.09.2017 13:10

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Самостоятелен обект с идентификатор 66425.500.3071.6.54, намиращ се в сграда № 6, разположена в поземлен имот с идентификатор 66425.500.3071, по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Силистра, одобрени със заповед № РД – 18-66/02.06.2008 г.на ИД на АГКК, с предназначение – за офис, с административен адрес по кадастрална карта: гр. Силистра, п.к. 7500, ул. „Добруджа“ № 26, ет. 0, офис 3, същият със застроена площ от 25.57 кв.м., състоящ се от приемна и сервизни помещения, при съседни самостоятелни обекти по схема: на същия етаж – 66425.500.3071.6.55, 66425.500.3071.6.53, под обекта – няма и над обекта – 66425.500.3071.6.58, заедно с 0.45 % идеални части от общите части на сградата и отстъпено правото на строеж върху 29.82 кв.м. общинско място.

ЧСИ

Име: Ервин Шукрю Юсеин
Служебен номер: 834
Телефон: 086 - 821289
E-mail: [email protected]
Адрес: Силистра, ул. "Петър Берон" № 1, вх. Б, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Силистра
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ервин Шукрю Юсеин

Актуални обяви