Други

Начална цена: 102387.00 лв. Покажи в EUR

2049 кв.м., КОЗЛОДУЙ

Окръжен съд: Окръжен съд Враца
ЧСИ: Момчил Петков Нелов
Срок: от 11.09.2017 до 11.10.2017
Обявяване на: 12.10.2017 00:00
Публикувана на: 11.09.2017 13:33
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

и.д. 5/2014г. Поземлен имот с идентификатор: 37798.502.449 по доказателствен материал представляващ поземлен имот с пл. № 1822, в квартал 79 по плана на гр. Козлодуй, Община Козлодуй – по кадастър одобрен със Заповед № 2088/ 30.11.2001г., а по регулация одобрена със Заповед № 1542/ 06.10.1982г. с площ на имота от 2049 кв.м., а по нотариални актове, представляващ Парцел XVI с площ от 537 кв.м., Парцел XVII и Парцел XVIII и двата с площ от 920 кв.м. по плана на гр. Козлодуй, одобрен със Заповед № 2088/ 30.11.2001г., ВЕДНО с построената в него Сграда с идентификатор: 37798.502.449.1, находяща се в гр. Козлодуй, община Козлодуй, Област Враца, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД -18-89/ 11.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Козлодуй, ул. „Люле Бургас” № 38, сградата е разположена в поземлен имот № 37798.502.449, със застроена площ на сградата от 102 кв.м., брой етажи: 3, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, ВЕДНО с построената в него СГРАДА с идентификатор: 37798.502.449.2 , находяща се в гр. Козлодуй, община Козлодуй, Област Враца, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД -18-89/ 11.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Козлодуй, ул. „Люле Бургас” № 38, сградата е разположена в поземлен имот № 37798.502.449, със застроена площ на сградата от 91 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: хангар, депо, гараж и ВЕДНО с построената в него СГРАДА с идентификатор № 37798.502.449.3 находяща се в гр. Козлодуй, община Козлодуй, Област Враца, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД -18-89/ 11.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Козлодуй, ул. „Люле Бургас” № 38, сградата е разположена в поземлен имот № 37798.502.449, със застроена площ на сградата от 45 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване.

ЧСИ

Име: Момчил Петков Нелов
Служебен номер: 723
Телефон: 092 - 660611
E-mail: [email protected]
Адрес: Враца, ул. "Tърговска" 1, ет. 4
Окръжен съд: Окръжен съд Враца
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Момчил Петков Нелов

Актуални обяви