Производствен имот

Начална цена: 102000.00 лв. Покажи в EUR

2407 кв.м., ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Виктор Георгиев Георгиев
Срок: от 12.09.2017 до 12.10.2017
Обявяване на: 13.10.2017 08:30
Публикувана на: 11.09.2017 14:14
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ: 1453.5/2407 идеални части от НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Велико Търново, Област Велико Търново, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10447.517.166 с 2407 кв. м. /две хиляди четиристотин и седем квадратни метра/ площ, при граници по кадастрална карта: изток – ПИ с идентификатор № 10447.517.132, запад – ПИ с идентификатор № 10447.517.104, север – ПИ с идентификатор № 10447.28.16 и юг – ПИ с идентификатор № № 10447.517.101, 10447.517.97 и 10447.517.98, ВЕДНО С ЦЯЛАТА ПОСТРОЕНАТА В НЕГО СКЛАДОВА БАЗА с идентификатор № 10447.517.166.1 с 305 кв. м. /триста и пет квадратни метра/ площ, за удовлетворяване вземането на „Александър Логистик“ ООД с ЕИК 831216840 и Уникредит Булбанк АД с ЕИК 831919536. СОБСТВЕНИК ХЕРМЕС – Б ООД С ЕИК 10493661 ИПОТЕКИ и други тежести за имотите : договорна ипотека в „Уникредит Булбанк“ АД – 2005 г. в в размер на 500 000 лв., 2006 г. в размер на 500 000 лв., 2007 г. в размер на 350 000 лв., 2008 г. в размер на 300 000 лв., 2009 г. в размер на 800 000 лв.; възбрана в полза „Райфайзен лизинг“ – 11.08.2009 г.; възбрана от Наталия Цветкова - 08.09.2009 г.; възбрана в полза на „ОББ“ АД - 17.11.2010 г.; възбрана по делото в полза на „АЛЕКСАНДЪР ЛОГИСТИКС“ ООД от 04.11.2011 г.; НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 102 000 /сто и две хиляди лева/ лв.

ЧСИ

Име: Виктор Георгиев Георгиев
Служебен номер: 725
Телефон: 062 - 650 629
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Васил Левски No3, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://www.bailiff-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Виктор Георгиев Георгиев

Актуални обяви