Етаж от къща

Начална цена: 60009.00 лв. Покажи в EUR

120 кв.м., ПЕТРИЧ
ул. "Даме Груев" №3А

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
Срок: от 12.09.2017 до 12.10.2017
Обявяване на: 13.10.2017 15:00
Публикувана на: 11.09.2017 15:44

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/3(една трета) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 56126.602.2838, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, с площ: 455,00кв.м., ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район:. 602, по кадастралната карта на гр. Петрич. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 2838, квартал: 157, парцел: ХV Съседи: 56126.602.2837; 56126.602.1166; 56126.602.1167; 56126.602.2839; 56126.602.1539; Адрес на поземления имот: гр. Петрич, ул. „Даме Груев“ №3-А. Описание по стар идентификатор: ДВОРНО МЯСТО, представляващо УПИ ХV с пл.№2838, квартал 157, по плана на гр. Петрич, с площ за имота от 440,00кв.м., при съседи на имота: улица и УПИ ХІV, УПИ VІ, УПИ VІ и УПИ VІІ, ВЕДНО с изграденият в имота САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 561266.602.2838.1.2, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ: няма данни за площ, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2838, в сграда: 56126.602.2838.1, по кадастралната карта на гр. Петрич. Прилежащи части: 1/3идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 561266.602.2838.1.1, Над обекта: 561266.602.2838.1.3; Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Даме Груев“ №3, ет.2. Описание по стар идентификатор: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ /по ипотека от 120,00кв.м./, състоящ се от: две спални, кухня, дневна, столова, баня, тоалетна, коридор, входно антре и две тераси, ВЕДНО с 1/3ид.ч. от общите части на сградата, представляваща ЧЕТИРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от: гаражи, три жилищни етажа и таван, построена съгласно Разрешение за строеж №407/26.10.1984г., изградена в УПИ ХV с пл.№2838, квартал 157, по плана на гр. Петрич, с площ за имота от 440,00кв.м., при съседи на имота: улица и УПИ ХІV, УПИ VІ, УПИ VІ и УПИ VІІ; Начална цена 60 009лв./шестдесет хиляди и девет лева./

ЧСИ

Име: Александър Борисов Цанковски
Служебен номер: 701
Телефон: 073 - 831138
E-mail: [email protected]
Адрес: Благоевград, ул."Христо Татарчев"№38, вх.А, ет.1, ап.1А
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://tsankovski.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Александър Борисов Цанковски

Актуални обяви