Парцел

Начална цена: 3120.00 лв. Покажи в EUR

960 кв.м., БЯЛА
ул. Родопи №37

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Милкана Борисова Македонска
Срок: от 25.09.2017 до 25.10.2017
Обявяване на: 26.10.2017 09:00
Публикувана на: 12.09.2017 08:33
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град Бяла, община Бяла, област Русе, улица Родопи № 37 (тридесет и седем), а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1626 (хиляда шестотин двадесет и шест арабско) по кадастралния план на град Бяла, обл. Русе (одобрен със Заповед № 300-4-28/2003 г.на АК-София), представляващ: НЕЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ 823.60 кв.м. (осемстотин двадесет и три квадратни метра и шестдесет квадратни дециметра), идентичен с УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І-1626 (едто римско тире хиляда шестстотин двадесет и шест арабско), в кв. 131 (сто тридесет и едно), по регулационния план на град Бяла (одобрен със Заповед № 117/1983 г.), с площ по регулация 960 кв.м. (деветстотин и шестдесет квадратни метра), при граници и съседи за ПИ: улица Родопи, ПИ-1625, земи извън регулация, а за УПИ: улица Родопи, УПИ ІІ-1625 и земи извън регулация.

ЧСИ

Име: Милкана Борисова Македонска
Служебен номер: 831
Телефон: 082 - 828839
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Борисова No23, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Милкана Борисова Македонска

Актуални обяви