Офис

Начална цена: 30000.00 лв. Покажи в EUR

64 кв.м., СОФИЯ
гр. София, ул. Златна Добруджа 3

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Милен Иванов Бъзински
Срок: от 18.09.2017 до 18.10.2017
Обявяване на: 19.10.2017 11:00
Публикувана на: 12.09.2017 09:15

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ОФИС № 1, находящ се в гр. София, СО- РАЙОН „Красна поляна“, ул. „Златна Добруджа“ № 3 , в една масивна жилищна сграда (на пет етажа, с гаражи, жилища и ателиета), с един вход, състояща се от сутерен на коти -2.65 ( минус две цяло и шестдесет и пет стотни) метра и -2,78 метра, с гаражи, мазета и интернет клуб, партер на кота 0,00 метра с интернет клуб и кафе, четири жилищни етажа по коти +2.78 метра, + 5.58 метра, + 8.36 метра, +11.12 метра с апартаменти, два терасовидни етажа на коти +13.90 метра и +16,47 метра, със застроена площ на сградата 203.33 кв. м. и с разгъната застроена площ на сградата на и на и над терена от 1509.29 кв. метра, и сутерен с площ от 491.78 кв. метра, а именно:; ОФИС 1 (едно) , находящ се на сутерен и партер на сградата, във вход 1, със застроена площ от 64,49 (шестдесет и четири цяло , четиридесет и девет стотни) кв. метра, състоящ се от: офис зала, преддверие, тоалетна, килер, вътрешни стълби за партерно ниво, със застроена площ на това ниво -47.77 ( четиридесет и седем цяло и седемдесет и седем стотни) кв. метра и на ниво партер, състоящ се от: коридор, преддверие, тоалетна и стълби, със застроена площ от 13.47 ( тринадесет цяло четиридесет и седем стотни) кв. метра, при граници на ниво сутерен : калкан, абонатна станция, коридор, стълбище , коридор, ул. „Златна Добруджа“ , граници на ниво партер: преход, офис №2, стълбище, главен вход на сградата, ул. „Златна Добруджа“ , заедно с 14.88 ( четиринадесет цяло, осемдесет и осем стотни) кв. Метра идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото- УПИ съставляващ парцел IV-382 ( четири отреден за имот с планоснимачен номер триста осемдесет и две) , в квартал № 10 а ( десет, буква „а“), по плана на гр. София, местност НПЗ „Средец“ , целият с площ от 505 ( петстотин и пет) кв. метра, при съседи по скица: ул. „ Златна Добруджа“ , УПИ V- 383, УПИ VI- 384, УПИ- 381 и УПИ – III- 379.;
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.

Повече информация и снимки на www.MilenBazinski.com
Лице за контакт в кантората – Анна Асенова, тел. 0879 20 77 29,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Милен Иванов Бъзински
Служебен номер: 838
Телефон: 02 439 76 20, 02 9 888 037
E-mail: [email protected]
Адрес: София, бул. Витоша № 10, eт.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milenbazinski.com
Виж всички активни обяви за имоти на Милен Иванов Бъзински

Актуални обяви