Земеделски имот

Начална цена: 11250.00 лв. Покажи в EUR

15701 кв.м., СЛИВЕН
местност Пандар бунар

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
Срок: от 16.09.2017 до 16.10.2017
Обявяване на: 17.10.2017 16:00
Публикувана на: 12.09.2017 09:41
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

7/12 ид.ч. /седем дванадесети идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.246.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка двеста четиридесет и шест точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-1831/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, целият с площ 15 701 кв.м. /петнадесет хиляди седемстотин и един квадратни метра/, находящ се в гр. Сливен, местност „Пандар бунар“, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, номер по предходен план: 246001, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 67338.246.4, поземлен имот с идентификатор № 67338.246.3, поземлен имот с идентификатор № 67338.33.11, поземлен имот с идентификатор № 67338.176.5, поземлен имот с идентификатор № 67338.176.18, поземлен имот с идентификатор № 67338.176.8, поземлен имот с идентификатор № 67338.176.14, поземлен имот с идентификатор № 67338.176.7, поземлен имот с идентификатор № 67338.245.2 и поземлен имот с идентификатор № 67338.246.2.

ЧСИ

Име: Павел Иванов Георгиев
Служебен номер: 837
Телефон: 044 633049
E-mail: [email protected]
Адрес: Сливен, ул. Д-р Константин Стоилов No1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Павел Иванов Георгиев

Актуални обяви