Земеделска земя

Начална цена: 75.00 лв. Покажи в EUR

270 кв.м., Росно
с. Росно

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Мария Георгиева Глушкова
Срок: от 13.09.2017 до 13.10.2017
Обявяване на: 14.10.2017 08:30
Публикувана на: 12.09.2017 10:12

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1. 0,270дка /нула декара двеста и седемдесет кв.метра/, от ОВОЩНА ГРАДИНА, находяща се в местността „ЯЧАУШ“, с. Росно, общ. Златария, цялата с площ от 2,398 дка /два декара и триста деветдесет и осем кв.метра/, десета категория, парцел № 31/тридесет и едно/ от масив № 14/четиринадесет/ съставляващ имот № 014031 /четиринадесет хиляди тридесет и едно/ по картата на землището при граници и съседи: кад. № 000089 Дървопроизв. пл, имот № 000102 на Стопанисвано от Общината /неид.соб./, имот № 014032 - на наследници на Иван Цонев Тодоров, кад. № 014047 - полски път. Ограничения при ползването на имота, основания: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗПСЗЗ до изтичане на амортизационния срок. ЦЕНА, от която ще започне наддаването при проданта – 75.00 /седемдесет и пет/ лева за 0.270 дка.

ЧСИ

Име: Мария Георгиева Глушкова
Служебен номер: 730
Телефон: 062 - 605082
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Васил Левски No10, вх.А, ет.2, ап.4
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://m-glushkova.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Мария Георгиева Глушкова

Актуални обяви