Земеделска земя

Начална цена: 562.50 лв. Покажи в EUR

1270 кв.м., Горско Ново село

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Мария Георгиева Глушкова
Срок: от 13.09.2017 до 13.10.2017
Обявяване на: 14.10.2017 08:30
Публикувана на: 12.09.2017 10:14

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

2. 1,270 дка /един декар двеста и седемдесет кв.метра/ от НИВА, находяща се в местността „ЧЕНГЕНЕ ОЛУ“, с. Горско Ново село, общ. Златарица, с площ от 11,394 дка /единадесет декара триста деветдесет и четири кв.метра/, от които 0,214дка /нула декара и триста и четиринадесет кв.метра/, пета категория, 11,080дка /единадесет декара и осемдесет кв.метра/ четвърта категория, парцел № 54/петдесет и четири/ от масив № 30 /тридесет/ съставляващ имот № 030054 /тридесет хиляди петдесет и четири/ по плана за земеразделяне при граници и съседи: кад. № 030058 - полски път, имот № 030053 - на наследници на Васил Иванов Дянко, кад. № 000207 - Дървопроизв.пл., имот № 030055 - на наследници на Михал Александров Добрев. ЦЕНА, от която ще започне наддаването при проданта – 562.50 /петстотин шестдесет и два лева и 50 стотинки/ лева за 1.270дка.

ЧСИ

Име: Мария Георгиева Глушкова
Служебен номер: 730
Телефон: 062 - 605082
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Васил Левски No10, вх.А, ет.2, ап.4
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://m-glushkova.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Мария Георгиева Глушкова

Актуални обяви