Земеделска земя

Начална цена: 487.50 лв. Покажи в EUR

1010 кв.м., Горско Ново село

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Мария Георгиева Глушкова
Срок: от 13.09.2017 до 13.10.2017
Обявяване на: 14.10.2017 08:30
Публикувана на: 12.09.2017 10:16

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

3. 1,010 дка /един декар и десет кв.метра/ от НИВА, находяща се в местността „ДЮЗЕКЕНЛИК“, с. Горско Ново село, общ. Златарица, с площ от 9,092 дка /девет декара и деветдесет и два кв.метра/, трета категория, парцел № 69 /шестдесет и девет/ от масив № 34 /тридесет и четири/, съставляващ имот № 034069 /тридесет и четири хиляди шестдесет и девет/ по плана за земеразделяне при граници и съседи: имот № 034068 - на наследници на Йордан Станев Бъчваров, кад. № 052060 - полски път, имот № 034074 - на Димитър Станев Добрев, имот № 034073 - на наследници на Роза Христова Добрева, имот № 034070 - на наследници на Недю Иванов Бакърджиев. Ограничения при ползването на имота, основания: Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект - Пояс „Б“. Забраняват се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хирдромелиоративна дейност и пасища. Санитарно-охранителна зона на водоснабидетелен обект - пояс „В“. Има ограничителен характер по отношение на селско-стопанската дейност. Електропровод 20kV. на 10м от двете страни до крайните проводници или на 11м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. ЦЕНА, от която ще започне наддаването при проданта – 487.50 /четиристотин осемдесет и седем лева и 50 стотинки/ лева за 1.010 дка.

ЧСИ

Име: Мария Георгиева Глушкова
Служебен номер: 730
Телефон: 062 - 605082
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Васил Левски No10, вх.А, ет.2, ап.4
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://m-glushkova.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Мария Георгиева Глушкова

Актуални обяви