Парцел

Начална цена: 19200.00 лв. Покажи в EUR

3517 кв.м., Рогачево

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 19.09.2017 до 19.10.2017
Обявяване на: 20.10.2017 10:00
Публикувана на: 12.09.2017 14:14

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62788.17.90 /шест, две, седем, осем, осем, точка, едно, седем, точка, девет, нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, находящ се в с. Рогачево, община Балчик, местност "Под селото", с начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, с площ от 3517 кв.м. /три хиляди петстотин и седемнадесет квадратни метра/, стар номер 017090, при граници и съседи: поземлен имот с идентификатор 62788.17.46, поземлен имот с идентификатор 62788.17.89, поземлен имто с идентифиактор 62788.17.121, поземлен имот с идентификатор 62788.17.71. Описание: Оценяваният поземлен имот се намира в югоизточната част на с. Рогачево, в местността „Под селото”. Имотът е на границата със старата строителна линия на селото и към него се подхожда по първата улица в ляво, влизайки в с. Рогачево. Разположен на равен терен, като от него се открива красива панорама към морето и КК-Албена /отстои на 5000 м. от бреговата ивица/.Имотът не е застроен, не е ограден, не е снабден с ток и вода, комуникации в имота през улицата. В момента на огледа поземления имот не се стопанисва. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Законна ипотека, вписна в СВ - гр. Балчик, акт №14, том 1, дв.вх.рег.№1436/18.04.2006г. за сумата от 130000 лв., Възбрана, вписана в СВ - гр. Балчик, акт №22, том 1, дв.вх.рег.№1185/23.03.2007г., Възбрана, вписана в СВ - гр. Балчик, акт №183, том 1, дв.вх.рег.№1515/21.05.2012г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви