Парцел

Начална цена: 7200.00 лв. Покажи в EUR

2511 кв.м., Видно

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 19.09.2017 до 19.10.2017
Обявяване на: 20.10.2017 11:00
Публикувана на: 12.09.2017 14:28

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Видно, община Каварна, ул. "Седемнадесета" №10, представляващо Поземлен имот с идентификатор 11003.501.463 /едно, едно, нула, нула, три, точка, пет, нула, едно, точка, четири, шест, три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/01.04.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за ниско застрояване (до 10м.), с площ от 2511 /две хиляди петстотин и единадесет/ кв.м., а по документ за собственост с площ от 1630 /хиляда шестстотин и тридесет/ кв.м., при съседи: 11003.18.171, 11003.501.462, 11003.501.569, 11003.501.576, 11003.501.709, ведно с построените в имота Сграда с идентификатор 11003.501.463.1 /едно, едно, нула, нула, три, точка, пет, нула, едно, точка, четири, шест, три, точка, едно/ със застроена площ от 46 /четиридесет и шест/ кв.м, брой етажи: 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, Сграда с идентификатор 11003.501.463.2 /едно, едно, нула, нула, три, точка, пет, нула, едно, точка, четири, шест, три, точка, две/ със застроена площ от 19 /деветнадесет/ кв.м, брой етажи: 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, Сграда с идентификатор 11003.501.463.3 /едно, едно, нула, нула, три, точка, пет, нула, едно, точка, четири, шест, три, точка, три/ със застроена площ от 19 /деветнадесет/ кв.м, брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда, Сграда с идентификатор 11003.501.463.4 /едно, едно, нула, нула, три, точка, пет, нула, едно, точка, четири, шест, три, точка, четири/ със застроена площ от 30 /тридесет/ кв.м, брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда, Сграда с идентификатор 11003.501.463.5 /едно, едно, нула, нула, три, точка, пет, нула, едно, точка, четири, шест, три, точка, пет/ със застроена площ от 3 /три/ кв.м, брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда, Сграда с идентификатор 11003.501.463.6 /едно, едно, нула, нула, три, точка, пет, нула, едно, точка, четири, шест, три, точка, шест/ със застроена площ от 34 /тридесет и четири/ кв.м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване Описание: Оценяваният недвижим имот се намира в източната част на с. Видно, отстоящо на 20 км. от общински център Каварна. Наоколо са изградени жилищни сгради, голяма част от които са необитаеми. Имотът граничи с незастроени парцели. Районът е снабден с електрозахранване и вода, няма районно осветление, няма тротоари, няма улични асфалтови настилки както и сметосъбиране, екологична обремененост няма. Напълно транспортна достъпност по асфалтова улица-главен път на селото и по полски път. 1. Дворното място е оградено с метална ограда от две страни-на места повредена, от изток и юг не е оградено, защото граничи с дворно място на същия собственик. Подход по улица обрасла с трева и храсти, няма вход, незастроената земя не се обработва. В дворното място са построени следните сгради: 2. Жилищна сграда с идентификатор 11003.501.463.1 Сградата по скица е със ЗП-46,00 кв.м., ситуирана в северозападния край на дворното място с вход от изток по бетоново стълбище. Конструкция масивна-основи каменни, стени-тухлени, носещи греди и покривна конструкция-дървени. Покрив дървен гредоред покрит с керемиди. Сградата е с лице на юг, състояща се от две стаи и коридор. Догра ма дървена единична. Подът е дървен, стени-варовоциментова мазилка с цвят, таван-ПВЦ плоскости. Сградата е снабдена с ел. инсталация-осветителна. Изба с площ по измерване-13,40 кв.м., под-трамбована пръст, стени-каменни, таван-дървен гредоред, самостоятелен вход от юг през дървена врата. Година на строителство на сграда -1962г. 3. Жилищна сграда с идентификатор 11003.501.463.2 Сградата по скица е със ЗП-19,00 кв.м., ситуирана в северозападния край на дворното място, до сграда 1, с общ покрив и вход през сграда 6 от юг. Конструкция масивна-основи каменни, стени-тухлени, носещи греди и покривна конструкция-дървени. Покрив дървен гредоред покрит с цигли. Сградата е с лице на юг, състояща се коридор и стая. Дограма дървена единична. Подът е дървен, стени-варовоциментова мазилка, таван-фазерни плоскости, снабдена с ел. осветителна инсталация-не се обитава. Година на строителство на сграда -1962г. 4. Друг вид сграда с идентификатор 11003.501.463.6 Сградата по скица е със ЗП-34,00 кв.м., ситуирана в североизточния край на дворното място, до сграда 2, със самостоятелен покрив и самостоятелен вход от юг. Конструкция масивна-основи каменни, стени-тухлени, носещи греди и покривна конструкция-дървени. Покрив дървен гредоред покрит с платна етернит. Сградата е с лице на юг, състояща се от две стаи и кори дор. Дограма дървена единична. Подът е дървен, стени-тапети, таван-фазерни плоскости Сградата е снабдена с ел. инсталация-силова и осветителна. Година на строителство на сграда -1972г. 5. Селскостопанска сграда с идентификатор 11003.501.463.3 Сградата по скица е със ЗП-19,00 кв.м., ситуирана в източния край на дворното място, до сграда 6, със самостоятелен покрив и самостоятелен вход от юг. Конструкция масивна-бетонови основи, стени-тухлени, покривна конструкция-дървена. Покрив дървен гредоред покрит с платна ламарина. Сградата е с лице и вход на юг. Състои се от входно антре и стая. Дограма дървена единична. Подът е циментова замазка, мазилка вътрешна и външна-циментова гладка, таван-фазерни плоскости. Сградата е снабдена с ел. и ВиК инсталация на септична яма. Сградата се ползва за лятна кухня, монтирана мивка. Година на строителство на сграда -1980г. 6. Селскостопанска сграда с идентификатор 11003.501.463.5 Сградата по скица е със ЗП-5,00 кв.м., ситуирана в североизточния край на дворното място, зад сграда 3. При огледа сградата не е намерена-премахната. 7. Селскостопанска сграда с идентификатор 11003.501.463.4 Сградата по скица е със ЗП-30,00 кв.м., ситуирана в югоизточния край на дворното място, до сграда 6. По данни на собственика сградата се е ползвала за гараж, но е премахната. При огледа са намерени следи от бетоновите основи на сградата. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: учредена Договорна ипотека, вписана в СВ - гр. Каварна, №132, том 1, дв.вх.рег.№3498/28.06.2006г. за сумата от 52000 лв., Възбрана, по изпълнително дело №20147370401430, вписана в СВ - гр. Каварна, акт №153, том 1, дв.вх.рег.№2265/04.08.2014г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви