Земеделска земя

Начална цена: 3375.00 лв. Покажи в EUR

6000 кв.м., Нова Върбовка
м.Срещу село

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Виктор Георгиев Георгиев
Срок: от 13.09.2017 до 13.10.2017
Обявяване на: 16.10.2017 08:30
Публикувана на: 12.09.2017 15:03
Резултат: Станала

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

НЕДВИЖИМ ИМОТ - земеделска земя, находяща се в землището на село Нова Върбовка, ЕКАТТЕ 51799, Община Стражица, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА, с площ 6.00 дка /шест декара/, пета категория, в местността "СРЕЩУ СЕЛО", представляваща имот № 090002 /деветдесет хиляди и две/ по плана за земеразделяне на село Нова Върбовка, при граници и съседи: поземлен имот № 180113 - полски път на Община Стражица, поземлен имот № 090003 - нива на Станка Димитрова Кунева, поземлен имот № 090004 - нива на наследници на Матей Иванов Симеонов и др., поземлен имот № 090001 - нива на наследници на Петър Петков Стоянов за удовлетворяване вземането на взискателя УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД. СОБСТВЕНИК ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ ИПОТЕКИ и други тежести за имотите : възбрана в полза на взискателя от 23.08.2017г. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 3 375 /три хиляди триста седемдесет и пет лева/ лв.

ЧСИ

Име: Виктор Георгиев Георгиев
Служебен номер: 725
Телефон: 062 - 650 629
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Васил Левски No3, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://www.bailiff-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Виктор Георгиев Георгиев

Актуални обяви