Търговски имот

Начална цена: 66600.00 лв. Покажи в EUR

325 кв.м., ВЕЛИНГРАД
ул. „Йорданка Чанкова“

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Добромир Иванов Даскалов
Срок: от 07.10.2017 до 07.11.2017
Обявяване на: 08.11.2017 11:30
Публикувана на: 12.09.2017 16:17
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЧИВНА СТАНЦИЯ, находяща се в гр. Велинград, ул. „Йорданка Чанкова“ (преди ул. „Мичурин“), с площ от 325 кв.м. (триста двадесет и пет квадратни метра), представляваща масивна триетажна сграда с железобетонна конструкция, построена в УПИ V – 6323 (парцел пети, отреден за имот с планоснимачен номер шест хиляди триста двадесет и три), „Почивна станция със спа център, мед. Център за рехабилитация и лечение, бизнес център и телевизионен център“ от квартал 229 (двеста двадесет и девети) по плана на гр. Велинград, при граници и съседи на поземления имот: от север- улица, от изток – улица, от юг – УПИ VI – 1521 и от запад УПИ IV – 1520, без подробно описания по-горе поземлен имот. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 66 600,00 лв. (шестдесет и шест хиляди и шестстотин лева), съставляваща 75 % от цената, определена в Протокол на ЧСИ от 05.09.2017 г., съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485, във вр. с чл. 468, ал. 1 от ГПК.

ЧСИ

Име: Добромир Иванов Даскалов
Служебен номер: 887
Телефон: 034 460 119
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул.Александър Стамболийски №41, ет. 2, офис 6
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Добромир Иванов Даскалов

Актуални обяви