Земеделски имот

Начална цена: 2625.00 лв. Покажи в EUR

4899 кв.м., СЛИВЕН
КВ. РЕЧИЦА, МЕСТНОСТ БААЛЪКА

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
Срок: от 16.09.2017 до 16.10.2017
Обявяване на: 17.10.2017 16:00
Публикувана на: 12.09.2017 16:30
Резултат: Обявен купувач

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.852.56 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка осемстотин петдесет и две точка петдесет и шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, целият с площ 4 899 кв.м. /четири хиляди осемстотин деветдесет и девет квадратни метра/, находящ се в гр. Сливен, кв. „Речица”, местност „БААЛЪКА“, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, стар идентификатор: няма, номер по предходен план:52.56, заедно с всички подобрения и трайни насаждения в имота, при съседи за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 67338.852.57, поземлен имот с идентификатор № 67338.852.71, поземлен имот с идентификатор № 67338.852.55 и поземлен имот с идентификатор № 67338.852.117.

ЧСИ

Име: Павел Иванов Георгиев
Служебен номер: 837
Телефон: 044 633049
E-mail: [email protected]
Адрес: Сливен, ул. Д-р Константин Стоилов No1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Павел Иванов Георгиев

Актуални обяви