Едностаен апартамент

Начална цена: 12480.00 лв. Покажи в EUR

49 кв.м., ЕЛХОВО
Апартамент №18 в гр.Елхово ул.”Ал.Стамболийски”59, вх.А ет.5, представляващ обект с ид.27382.500.1385.1.18 с площ от 48.51квм

Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
ЧСИ: Ирина Станева Христова
Срок: от 02.10.2017 до 02.11.2017
Обявяване на: 03.11.2017 14:00
Публикувана на: 12.09.2017 16:53

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.476 ГПК от 02.10.2017г.-до 02.11.2017г. ще се проведе нова ВТОРА публична продан по изп. дело №.20118780400741, в сградата на РС-Елхово,като на 03.11.2017г. в 14.00ч.в зала на ЕРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на”Юробанк и Еф Джи България”АД, а именно: Апартамент №18 в гр.Елхово ул.”Ал.Стамболийски”59, вх.А ет.5, представляващ обект с ид.27382.500.1385.1.18 с площ от 48.51квм, заедно с прилежащите части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж , както и мазе с площ 1.88квм, при съседни обекти:27382.500.1385.1.19, 27382.500.1385.1.17, 27382.500.1385.1.14-начална цена за наддаване 12 480 лв./дванадесет хиляди четиристотин и осемдесет лева/ Имотът е собственост на Мария Велкова Яръмова, наложена е възбрана в полза на взискателя, учредена е ипотека за 32000лв. Книжата за проданта се намират при ДСИ РС-Елхово и в кантората на ЧСИ . За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на ДСИ-Елхово,което се отразява във входящия регистър.Направените предложения под оценката са недействителни .Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и при извършване на въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. Проданта приключва в края на работния ден-02.11.2017г.-17,00ч. Гр.Ямбол, 12.09.2017г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

ЧСИ

Име: Ирина Станева Христова
Служебен номер: 878
Телефон: 046 - 623003
E-mail: [email protected]
Адрес: Ямбол, ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 5, ЕТ. 3
Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ирина Станева Христова

Актуални обяви