Парцел

Начална цена: 3736800.00 лв. Покажи в EUR

22003 кв.м., СОФИЯ
район Надежда, НПЗ Илиянци – запад

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Орлин Стоименов Мендов
Срок: от 13.09.2017 до 13.10.2017
Обявяване на: 16.10.2017 09:00
Публикувана на: 12.09.2017 17:37
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град София, район „Надежда“, НПЗ Илиянци – запад, съставляващ съгласно акт за държавна собственост част от квартал 1 (едно), парцел IV (четири) по регулационния план на местността „НПЗ Илиянци – запад“, който недвижим имот, съгласно скица № 15-274166 от 08.06.2016 г., издадена от длъжностно лице от Агенция по геодезия, картография и кадастър, представлява поземлен имот с идентификатор 68134.1350.10 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда триста и петдесет точка десет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48 от 12.10.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес на имота: гр. София, район „Надежда“, кв. „Илиянци – Промишлена зона“, с площ от 22 003 кв.м. (двадесет и две хиляди и три квадратни метра), с предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид обществен обект, комплекс, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 10 (десет), при съседи на имота: имот с идентификатор 68134.1350.2009 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда триста и петдесет точка две хиляди и девет), имот с идентификатор 68134.1350.2010 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда триста и петдесет точка две хиляди и десет), имот с идентификатор 68134.1350.2003 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда триста и петдесет точка две хиляди и три), имот с идентификатор 68134.1350.2006 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда триста и петдесет точка две хиляди и шест), имот с идентификатор 68134.1350.9 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда триста и петдесет точка девет), имот с идентификатор 68134.1350.2008 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда триста и петдесет точка две хиляди и осем).

ЧСИ

Име: Орлин Стоименов Мендов
Служебен номер: 846
Телефон: 02 – 9863554; 0893 565 905
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. Г. С. Раковски No148, вх.А, ет.2, ап.6
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Орлин Стоименов Мендов

Актуални обяви