Земеделски имот

Начална цена: 8800.00 лв. Покажи в EUR

2630 кв.м., СМОЛЯН
местност Свети Георги

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Здравка Костадинова Тонева
Срок: от 26.09.2017 до 26.10.2017
Обявяване на: 27.10.2017 10:00
Публикувана на: 13.09.2017 08:37
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.114.62, по кадастралната карта на гр.Смолян, одобрен със заповед № РД-18-14/10.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК София, с площ от 2630 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползане: други жилищни терени, при съседи на имота: имоти с идентификатори 67653.114.7; № 67653.114.6; № 67653.472.4; №67653.990.467, №67653.114.8 съгласно скица №1221/21.03.2007г., издадена от СГКК Смолян, който имот участва в урегулиран поземлен имот І-114.7; 114.9; 114.10; 114.62-екологична база за отдих, целия с площ от 7731кв.м., кв.268-нов по подробния устройствен план за регулация и застрояване в местност „Свети Георги“ в землището на гр.Смолян, които имот е идентичен с поземлен имот с идентификатор 67653.1140006.000.000 по кадастралната карта на гр.Смолян, описан в нотариален акт за собственост, съгласно удостоверение за идентичност №1541/19.07.2007г. на ТСУ при Община гр.Смолян.

Екстри

  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Здравка Костадинова Тонева
Служебен номер: 916
Телефон: 0879 99 88 80 0301 621 21
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, бул. България №3а, хотел Кипарис алфа, офис 111 и 112
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Здравка Костадинова Тонева

Актуални обяви