Земеделска земя

Начална цена: 10900.00 лв. Покажи в EUR

16428 кв.м., Росен

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 19.09.2017 до 19.10.2017
Обявяване на: 20.10.2017 09:00
Публикувана на: 13.09.2017 09:03
Резултат: Нестанала. Спряна по молба на взискателя

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

- 1/3 ид.ч. (една трета идеална част) от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ с начин на трайно ползване НИВА, с площ 16,428 дка (шестнадесет цяло четиристотин двадесет и осем хилядни декара), ІІІ (трета) категория, в местността „ГОЛЯМАТА НИВА”, имот № 018112 (осемнадесет хиляди сто и дванадесети), за който е отреден парцел 112 (сто и дванадесети) от масив 18 (осемнадесети) по плана за земеразделяне землището на с. Росен, ЕКАТТЕ 63046, община Генерал Тошево, област Добричка, при граници и съседи имоти с номера: № 018113, № 018074, № 018111, № 018067. Описание: Поземленият имот е разположен на равен терен, с правилна правоъгълна форма, издължен в позока север/юг, среден за масива с право на преминаване през съседните имоти, които са обработваеми земеделски земи. В момента на огледа поземления имот се стопанисва, обработен, арендува се. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: 1) Възбрана, вписана в Служба по вписванията гр. Генерал Тошево под № 61, том І, дв.вх.рег. № 779/07.04.2017 г. и 2) Договор за аренда, вписан в Служба по вписванията гр. Генерал Тошево под № 247, том V, дв.вх.рег. № 3397/03.09.2010 г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви