Бензиностанция

Начална цена: 21067.50 лв. Покажи в EUR

2400 кв.м., Дебнево
ул. "Христо Ботев"

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 16.09.2017 до 16.10.2017
Обявяване на: 17.10.2017 14:00
Публикувана на: 13.09.2017 09:08

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ДВОРНО МЯСТО с идентифиактор № 20300.351.814, находящо се в с. Дебнево, община Троян, обл. Ловешка, ул. „Христо Ботев“ с площ от 2 400 /две хиляди и четиристотин/ кв. м., съставляващо по регулационния план на селото съгласно титул за собственост – ПАРЦЕЛ I /първи/, пл. № 743 /седемстотин четиридесет и три/, а съгласно приложена скица и Заповед на кмета на Община Троян с № 1024/21.10.2004 г., съставляващо – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален № 814 /осемстотин и четиринадесет/, попадащ в парцел I /първи/ - „За бензиностанция“, в квартал 4 /четвърти/, заедно с построената в него БЕНЗИНОСТАНЦИЯ със застроена площ от 76 /седемдесет и шест/ квадратни метра, заедно с всички принадлежности и оборудване, трайно прикрепени към и под земята и към сградите, ведно и с всички други подобрения и приращения в гореописания поземлен имот.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 936/16

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Звездомира Балевска, тел. 0879 634 660,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви