Бензиностанция

Начална цена: 27405.00 лв. Покажи в EUR

6573 кв.м., ЛУКОВИТ
местността "Бяло поле"

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 18.09.2017 до 18.10.2017
Обявяване на: 19.10.2017 14:00
Публикувана на: 13.09.2017 09:18

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 44327.254.14, целият с площ от 6.573 дка /шест декара, петстотин седемдесет и три квадратни метра/, находящ се в землището на гр. Луковит, Община – Луковит, Ловешка област, местността „Бяло поле“, който съгласно представената скица № К01146 от 19.10.2004 г. на ОС „ЗГ“ – гр. Луковит, представлява имот №335273 /триста тридесет и пет хиляди, двеста седемдесет и три/ при граници: имот № 335276 – път първи клас държавна собственост, имот № 335363 – местен път стопанисван от Общината, имот № 335286 –ведомствен път на Електроснабдяване, имот № 254012 – пасище, мера на Васил Йорданов Кандев и имот № 254013 – пасище, мера на ЕТ „Кандев – Васил Кандев“, заедно с изградената в имота БЕНЗИНОСТАНЦИЯ с идентификатор № 44327.254.14.1, състояща се от : стая и сервизно помещение, 7/седем/ броя цистерни под земята и 7 /седем/ броя бензиноколонки.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №936/16

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Звездомира Балевска, тел. 0879 634 660,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви