Земеделска земя

Начална цена: 4375.00 лв. Покажи в EUR

7500 кв.м., Сноп

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 19.09.2017 до 19.10.2017
Обявяване на: 20.10.2017 09:00
Публикувана на: 13.09.2017 09:52
Резултат: Нестанала. Спряна по молба на взискателя

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

- 1/3 ид.ч. (една трета идеална част) от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ с начин на трайно ползване НИВА, с площ 7,500 дка (седем цяло и петстотин хилядни декара), ІІІ (трета) категория, в местността „ВТОРО ПОЛЕ”, имот № 032044 (тридесет и две хиляди четиридесет и четвърти), за който е отреден парцел 44 (четиридесет и четвърти) от масив 32 (тридесет и втори) по плана за земеразделяне землището на с. Сноп, ЕКАТТЕ 67756, община Генерал Тошево, област Добричка, при граници и съседи имоти с номера: № 032047, № 032045, № 032026, № 000031. Описание: Имотът се намира в местноста „Второ поле”,  среден за този масив с  достъп по  полски път от север. Поземленият имот е на равен терен, с правилна правоъгълна форма, обработен.  В момента на огледа поземления имот се  ползва по предназначение. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: 1) Възбрана, вписана в Служба по вписванията гр. Генерал Тошево под № 61, том І, вх.рег. № 779/07.04.2017 г. и 2) Договор за аренда, вписан в Служба по вписванията гр. Генерал Тошево под № 247, том V, дв.вх.рег. № 3397/03.09.2010 г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви