Други

Начална цена: 42000.00 лв. Покажи в EUR

3600 кв.м., Ястребово
местност "Новите лозя"

Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
ЧСИ: Гергана Димитрова Илчева
Срок: от 27.10.2017 до 27.11.2017
Обявяване на: 28.11.2017 09:00
Публикувана на: 13.09.2017 10:06
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 3,600 дка (три декара и шестстотин квадратни метра), с начин на трайно ползване Кравеферма, находящ се в местността „НОВИТЕ ЛОЗЯ“, в землището на с. Ястребово, ЕКАТТЕ: 87713 (осем, седем, седем, едно, три), общ. Опан, обл. Стара Загора, съставляващ имот № 000138 (нула, нула, нула, едно, три, осем) по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 000132 – пасище, мера на Община Опан и имот № 000143 – полски път на Община Опан, ЗАЕДНО с построената в имота МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА – КРАВАРНИК, със застроена площ от 1 345 кв. м. (хиляда триста четиридесет и пет квадратни метра).

ЧСИ

Име: Гергана Димитрова Илчева
Служебен номер: 765
Телефон: 042 - 250113
E-mail: [email protected]
Адрес: Стара Загора, ул. Поп Минчо Кънчев №71
Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Димитрова Илчева

Актуални обяви