Многостаен апартамент

Начална цена: 36000.00 лв. Покажи в EUR

84 кв.м., ЯМБОЛ
АПАРТАМЕНТ №57 в гр.Ямбол, в жк”Диана”№10 вх.Б етаж 7, представляващ самостоятелен обект с ид.87374.547.29.23.57 с площ от 83.59квм

Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
ЧСИ: Ирина Станева Христова
Срок: от 02.10.2017 до 02.11.2017
Обявяване на: 03.11.2017 09:00
Публикувана на: 13.09.2017 10:28

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 ГПК 02.10.2017г.-до 02.11.2017г. ще се проведе нова ВТОРА публична продан по изп. дело №.20148780400407, в сградата на РС-Ямбол, като на 03.11.2017г.в 9.00ч.в зала на ЯРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на „Юробанк България”АД,а именно: АПАРТАМЕНТ №57 в гр.Ямбол, в жк”Диана”№10 вх.Б етаж 7, представляващ самостоятелен обект с ид.87374.547.29.23.57 с площ от 83.59квм/три стаи, кухня, коридор и сервизни помещения, две тераси/, ведно с прилежащото мазе № 3 с площ 4.40квм и таванско помещение № 14 с полезна площ 6.44квм, при съседи: 87374.547.29.23.28, 87374.547.29.23.58, 87374.547.29.23.53, 87374.547.29.23.61 Цената,от която ще започне проданта,съгл.чл.468 ГПК е в размер на 36 000 лв./тридесет и шест хиляди лева/ Имотът е собственост на Стоян Богдев и Донка Богдева, учредена е ипотека за обезпечаване вземане в размер на 47738лв.,ведно с лихви,такси и разноски и е наложена възбрана в полза на взискателя.Книжата за проданта се намират в в кантората на ЧСИ . За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в „Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF, IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в деловодството на ДСИ стая 105 при РС-Ямбол,което се отразява във входящия регистър.Направените предложения под оценката са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При възлагане на имота след публичната продан купувачът дължи разноски в общ размер на 5.6% върху стойността за издаване на постановление, местен данък при придобиване на имот, вписване и въвод. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-02.11.2017г.-17,00ч. Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ стая 105 при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете. Гр.Ямбол, 13.09.2017г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

ЧСИ

Име: Ирина Станева Христова
Служебен номер: 878
Телефон: 046 - 623003
E-mail: [email protected]
Адрес: Ямбол, ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 5, ЕТ. 3
Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ирина Станева Христова

Актуални обяви