Къща

Начална цена: 16200.00 лв. Покажи в EUR

168 кв.м., МАДАН
гр. Мадан, ул. "Паисий Хилендарски" № 39

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Тодор Стефанов Витанов
Срок: от 25.09.2017 до 25.10.2017
Обявяване на: 26.10.2017 14:00
Публикувана на: 13.09.2017 11:32

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПРИСТРОЙКА на два етажа към жилищната сграда с разгърната застроена площ 168 кв.м. /сто шестдесет и осем/, състояща се от избен и един етаж със застроена площ 84 кв.м. /осемдесет и четири/, построена въз основа отстъпено право на строеж в имот X-597 /десети римско - петстотин деветдесет и седем/ с площ 298 кв.м. /двеста деветдесет и осем/, в квартал 18 /осемнадесети/, по плана на град Мадан, одобрен със заповед № РД-147/10.07.1992 година на кмета на община Мадан, съгласно скица № 270/04.09.2007 година на община Мадан и удостоверение № 740/05.09.2007 година на кмета на община Мадан, при граници на имота: изток - улица, запад - имот IX-598 /девети римско - петстотин деветдесет и осми/ в квартал 18 /осемнадесети/, север - улица и юг - улица, ЗАЕДНО с правото на строеж върху мястото. Описание съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед РД-18-6/25.01.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК: сграда с идентификатор 46045.501.597.2 със застроена площ от 67 кв.м., брой етажи – 2, предназначение – жилищна сграда, еднофамилна, находящи се в гр. Мадан, п.к. 4900, ул. „Паисий Хилендарски“ № 39, разположени в поземлен имот с идентификатор 46045.501.597 и площ от 356 кв.м., при съседи: 46045.501.891, 46045.501.892 и 46045.501.598. Продажбата ще започне при цена на имота в размер на 16200 лв. /шестнадесет хиляди и двеста/

ЧСИ

Име: Тодор Стефанов Витанов
Служебен номер: 918
Телефон: 0301 81 - 101
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Дичо Петров №38, ет. 1, офис
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Тодор Стефанов Витанов

Актуални обяви