Земеделска земя

Начална цена: 166.00 лв. Покажи в EUR

810 кв.м., Ловнидол
община Севлиево

Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
ЧСИ: Звезделина Парашкевова Василева
Срок: от 26.09.2017 до 26.10.2017
Обявяване на: 27.10.2017 10:20
Публикувана на: 13.09.2017 12:00

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИМОТ № 218010 /двеста и осемнадесет хиляди и десет/ с площ 0,810 /осемстотин и десет/ кв.м., находящ се в с. Ловнидол, Община Севлиево, ЕКАТТЕ 43966 с начин на трайно ползване НИВА, местност „МОГИЛАТА”, осма категория, при граници и съседи: имот №218009 /двеста и осемнадесет хиляди и девет/ - нива, имот №329 /триста двадесет и девет/ - други жилищни терени, имот №386 /триста асемдесет и шест/ - полски път, имот с №218011 /двеста и осемнадесет хиляди и единадесет/ - нива и имот с №218012 /двеста и осемнадесет хиляди и дванадесет/ -нива. НАЧАЛНА ЦЕНА: 166 (сто шестдесет и шест) лева

ЧСИ

Име: Звезделина Парашкевова Василева
Служебен номер: 734
Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
E-mail: [email protected]
Адрес: Габрово, ул. Успех No1, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Звезделина Парашкевова Василева

Актуални обяви