Земеделска земя

Начална цена: 1482.00 лв. Покажи в EUR

7230 кв.м., Ловнидол
община Севлиево

Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
ЧСИ: Звезделина Парашкевова Василева
Срок: от 26.09.2017 до 26.10.2017
Обявяване на: 27.10.2017 10:20
Публикувана на: 13.09.2017 12:02

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИМОТ №218025 /двеста и осемнадесет хиляди и двадесет и пет/ с площ 7,23 /седем декара двеста и тридесет квадратни метра/ дка, находящ се в с. Ловнидол, Община Севлиево, ЕКАТТЕ 43966 с начин на трайно ползване НИВА, местност „МОГИЛАТА”, осма категория, при граници и съседи: имот № 213003 /двеста и тринадесет хиляди и три/ - гори, земеделски земи, имот №213004 /двеста и тринадесет хиляди и четири/ - гори, земеделски земи, имот № 218009 /двеста и осемнадесет хиляди и девет/ -нива, имот №218013 /двеста и осемнадесет хиляди и тринадесет/ - нива, имот №218014 /двеста и осемнадесет хиляди и четиринадесет/ - нива, имот №218028 /двеста и осемнадесет хиляди и двадесет и осем/ - нива, имот №218029 /двеста и осемнадесет хиляди и двадесет и девет/ - нива, имот №218039 /двеста и осемнадесет хиляди и тридесет и девет/ - нива, имот №218038 /двеста и осемнадесет хиляди и тридесет и осем/ - нива и имот №218033 /двеста и осемнадесет хиляди и тридесет и три/ - нива. НАЧАЛНА ЦЕНА: 1 482 (хиляда четиристотин осемдесет и два) лева

ЧСИ

Име: Звезделина Парашкевова Василева
Служебен номер: 734
Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
E-mail: [email protected]
Адрес: Габрово, ул. Успех No1, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Звезделина Парашкевова Василева

Актуални обяви