Земеделска земя

Начална цена: 870.00 лв. Покажи в EUR

4250 кв.м., Ловнидол
община Севлиево

Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
ЧСИ: Звезделина Парашкевова Василева
Срок: от 26.09.2017 до 26.10.2017
Обявяване на: 27.10.2017 10:20
Публикувана на: 13.09.2017 12:05

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИМОТ №273062 /двеста седемдесет и три хиляди и шестдесет и две/, находящ се в с. Ловнидол, Община Севлиево, ЕКАТТЕ 43966 с площ 4,25 /четири декара и двеста и петдесет квадратни метра/ дка с начин на трайно ползване ЛИВАДА, местност „ПОПОВЕЦ”, пета категория, при граници и съседи: имот №272015 /двеста седемдесет и две хиляди и петнадесет/ - нива, имот №272013 /двестаседемдесет и две хиляди и тринадесет/ - нива, имот №382 /триста осемдесет и две/-залесена територия, имот №273059 /двеста седемдесет и три хиляди и петдесет и девет/ - нива, имот №273063 /двеста седемдесет и три хиляди и шестдесет и три/-ливада, имот №273064 /двеста седемдесет и три хиляди и шестдесет и четири/-ливада, имот №272023 /двеста седемдесет и две хиляди и двадесет и три/ - нива и имот №272051 /двеста седемдесет и две хиляди и петдесет и едно/ - нива. НАЧАЛНА ЦЕНА: 870 (осемстотин и седемдесет) лева

ЧСИ

Име: Звезделина Парашкевова Василева
Служебен номер: 734
Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
E-mail: [email protected]
Адрес: Габрово, ул. Успех No1, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Звезделина Парашкевова Василева

Актуални обяви