Гараж

Начална цена: 6075.00 лв. Покажи в EUR

16 кв.м., НОВА ЗАГОРА
Ж.К.ТРАКИЯ БЛ.15, ЕТ.0

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 17.09.2017 до 17.10.2017
Обявяване на: 18.10.2017 10:00
Публикувана на: 13.09.2017 13:14
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идф.№ 51809.504.6037.1.12 / петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и четири точка шест хиляди тридесет и седем точка едно точка дванадесет/ , с аминистративен адрес : гр.Нова Загора , ж.к.Тракия , бл.15 , ет.0 , в сграда № 1 , разположена в поземлен имот с идф.№ 51809.504.6037 , с предназначение – ГАРАЖ В СГРАДА , брой нива на обекта 1 / едно / , посочена в документа площ : 15.53 кв.м. / петнадесет цяло и петдесет и три стотни квадратни метра / , при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 51809.504.6037.1.9 , 51809.504.6037.1.8 , 51809.504.6037.1.11 ; под обекта – няма ; над обекта – 51809.504.6037.1.2, който имот по документ за собственост представлява: гараж № 1 / едно / със застроена площ от 15.53 кв.м. / петнадесет цяло и петдесет и три стотни квадратни метра / , при граници: Стойко Димов Стойков и двор ; ведно с припадащите се (от 16,81%) 1,94 % ид.ч. / едно цяло деветдесет и четири процента идеални части/ от общите части на сградата и с припадащите се идеални части от отстъпеното право на строеж върху държавно дворно място , съставляващо УПИ I-КЖС / урегулиран поземлен имот първи за комплексно жилищно строителство / в квартал 146 / сто четиридесет и шест / по ПУП на града , находящ се в строителните граници на населеното място , предназначен за комплексно жилищно строителство

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви