Тристаен апартамент

Начална цена: 68800.00 лв. Покажи в EUR

119 кв.м., СЕВЛИЕВО
ул. "Хубан Кънев" №36, ет.4, ап.8

Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
ЧСИ: Звезделина Парашкевова Василева
Срок: от 26.09.2017 до 26.10.2017
Обявяване на: 27.10.2017 10:00
Публикувана на: 13.09.2017 13:18

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65927.501.564.2.8 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка петстотин шестдесет и четири точка две точка осем/, находящ се в град Севлиево, община Севлиево, област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД–18-77/16.07.2008 год. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, последно изменение със Заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, с адрес на имота: град Севлиево, п.к. 5400 /пет хиляди и четиристотин/, ул. ”Хубан Кънев” № 36, ет. 4, ап. 8, самостоятелният обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 65927.501.564 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка петстотин шестдесет и четири/, с предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ: няма данни, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор 65927.501.564.2.7 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка петстотин шестдесет и четири точка две точка седем/, под обекта: 65927.501.564.2.6 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка петстотин шестдесет и четири точка две точка шест/, над обекта: няма. По акт за собственост, същият е описан като: АПАРТАМЕНТ № 8 /осем/ в град Севлиево, ул. „Грънчарска” № 36 /тридесет и шест/, на четвърти етаж в четириетажна жилищна сграда, от 119,49 /сто и деветнадесет цяло и четиридесет и девет стотни/ кв. метра, състоящ се от: две спални, дневна, столова, кухненски бокс, баня, тоалетна, дрешник, коридор и две тераси, при граници: север- улица „Грънчарска", изток – стълбище и апартамент 7 /седем/ на Сали Мехмедов Османов, юг - двор, запад - апартамент от ЖСК „Славия”, заедно с прилежащите му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 8 /осем/, с площ 13,94 /тринадесет цяло и деветдесет и четири стотни/ кв. метра, при граници: север - улица „Грьнчарска”, изток – стълбище, юг - коридор, запад - изба № 7 /седем/ на Сали Мехмедов Османов, ТАВАН № 8 /осем/, с площ 15,67 /петнадесет цяло и шестдесет и седем стотни/ кв. метра, при граници: север – улица „Грънчарска“, изток - стълбище, юг - коридор, запад – изба № 7 /седем/ на Сали Мехмедов Османов, заедно с 9, 816 % /девет цяло осемстотин и шестнадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и земята върху която е построен. НАЧАЛНА ЦЕНА: 68 800 (шестдесет и осем хиляди и осемстотин) лева.

ЧСИ

Име: Звезделина Парашкевова Василева
Служебен номер: 734
Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
E-mail: [email protected]
Адрес: Габрово, ул. Успех No1, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Звезделина Парашкевова Василева

Актуални обяви